Sveriges lantbruksuniversitet

Internationell samverkan

Livsmedelsförsörjning, konkurrens om mark, genetiska resurser, pandemier, zoonoser och klimatförändring har konsekvenser inte minst för världens fattigaste länder.

Publicerad: 23 januari 2017 - Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se