Sveriges lantbruksuniversitet

Uppsala vattencentrum, UVC

Uppsala vattencentrum, UVC, är ett samarbetsorgan mellan Uppsala universitet och SLU. Syftet med UVC är att samordna forskning och högre utbildning inom vattenområdet.

Publicerad: 09 juni 2017 -