Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för vilt- och fiskforskning, CFW

Centrum för vilt- och fiskforskning - Center for Fish and Wildlife research (CFW) är ett samverkansorgan för de institutioner och forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som bedriver verksamhet inom området vilt och fisk i vid bemärkelse. CFW är också ett nationellt nätverk mellan forskare och mellan forskning och samhälle.

Nyheter CFW
Kalendarium CFW
Publicerad: 28 september 2016 - Sidansvarig: Carl-Gustaf.Thulin@slu.se