Sveriges lantbruksuniversitet

Framtidens lantbruk

är en tvärvetenskaplig forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som utvecklar kunskap kring hållbar användning av våra naturresurser, med tonvikt på lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning.

Kommande seminarier och konferenser
Publicerad: 31 maj 2017 - Sidansvarig: Pernilla.Johnsson@slu.se