Sveriges lantbruksuniversitet

Framtidens lantbruk

är en tvärvetenskaplig forskningsplattform som utvecklar kunskap kring hållbar användning av våra naturresurser, med tonvikt på lantbrukets djur- och växtproduktion och markanvändning.