Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön.

Detta sker genom forskning, undervisning och forskningsinformation.

I ett vidare perspektiv bidrar institutionen därigenom till:

* att förebygga och avhjälpa hälso- och välfärdsproblem hos husdjur, samt
* att befrämja utvecklingen av en djur- och miljövänlig djurhållning, vilket kan bidra till en uthållig livsmedelsproduktion

Fohus_webb.jpg

På gång på institutionen:

  • 3 mar - Redovisning av examensarbete "Uppfödningssystemets påverkan på lammköttets kvalitet" - Elin Stenberg, kl 11.00-12.00, forskningshusets lunchrum, SLU Skara.
  • 7 mar - Redovisning av mastersarbetet "Utvärdering av marmoreringsutbetalningar– har marmoreringsbonusen lett till fler marmorerade djur" - Filippa Blomander, kl 13.15-14.15, mötesrum Redet, forskningshuset, SLU Skara.
  • 5 maj - Disputation Anna Silvera.
  • 12-16 jun - Kurs: Vethics– ethical challenges for veterinarians in One World i Uppsala, arrangerad av Helena Röcklinsberg vid vår institution (och en utav universitetets lektorer i etik).