Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön.

Detta sker genom forskning, undervisning och forskningsinformation.

I ett vidare perspektiv bidrar institutionen därigenom till:

* att öka kunskaperna om djurhållning och djurvälfärd samt djursjukvård och djuromvårdnad
* att förebygga och avhjälpa hälso- och välfärdsproblem hos husdjur, samt
* att befrämja utvecklingen av en djur- och miljövänlig djurhållning, vilket kan bidra till en uthållig livsmedelsproduktion

Sophies_disputation_webb7.jpg

På gång på institutionen:

  • 9 sept - Disputation: Sofie Viksten - "Development of methods for assessing welfare in horses"
  • 5 okt - Temadag om etik och välfärd i människa-häst-relationen - "Stå still dumma häst", kl 10.00-16.00, Uppsala
  • 14 okt - Disputation: Frida Lundmark - "Legal system and ethical values behind official and stakeholder-based animal welfare control"
  • 21 okt - Disputation: Elin Hirsch - "Feline stress: Effects of group housing on cats' stress levels, behaviour and physiology, immune system and infectious diseases"
  • 11 nov - Disputation: Claes Anderson - "Anticipatory behaviour as a measure of positive emotions in lambs"

 

 

 

 

 

Grattis Sophie Atkinson som försvarade sin avhandling med den äran den 15 juni på SLU i Uppsala!!