Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön.

Detta sker genom forskning, undervisning och forskningsinformation.

I ett vidare perspektiv bidrar institutionen därigenom till:

* att öka kunskaperna om djurhållning och djurvälfärd samt djursjukvård och djuromvårdnad
* att förebygga och avhjälpa hälso- och välfärdsproblem hos husdjur, samt
* att befrämja utvecklingen av en djur- och miljövänlig djurhållning, vilket kan bidra till en uthållig livsmedelsproduktion

sofie_spikning_webb.jpg

På gång på institutionen:

 

 

 

 

Grattis Sofie Viksten som spikade upp sin doktorsavhandling som hon sedan kommer att försvara den 9 september på SLU i Uppsala (se länk ovan)!