Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Vi arbetar med att öka kunskaperna om sambanden mellan inhysning, skötsel, utfodring, stallmiljö, djurhälsa, djurbeteende, djurskydd och den yttre miljön.

Detta sker genom forskning, undervisning och forskningsinformation.

I ett vidare perspektiv bidrar institutionen därigenom till:

* att öka kunskaperna om djurhållning och djurvälfärd samt djursjukvård och djuromvårdnad
* att förebygga och avhjälpa hälso- och välfärdsproblem hos husdjur, samt
* att befrämja utvecklingen av en djur- och miljövänlig djurhållning, vilket kan bidra till en uthållig livsmedelsproduktion

Fohus_webb.jpg

På gång på institutionen:

  • 27 febr - Seminarium - "The impact of gastrointestinal parasites on weight gain and activity patterns in cattle on pasture" - en Master of Science thesis av Ida Johansson, kl 13.00-14.30 i Forskningshuset, SLU Skara med videolänk till mötesrum Arvaker, VHC, Uppsala.
  • 5 maj - Disputation Anna Silvera.