Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)

Forskning och utbildning med människan och hennes livsmiljö i fokus
Läs mer om AEM

borgeby.jpg

Byråkratiprojektet presenterat på Borgeby fältdagar

Projektet Byråkratin i lantbruket belastar och kostar presenterades vid Borgeby fältdagar 28–29/6. Projektgruppen från vänster i bild: Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland, Helena Lans Strömblad, Växa Sverige och Christina Lunner Kolstrup, AEM.

FALF-med-text-red-circle2.jpg

FALF

Årets nationella arbetslivskonferens, FALF 2017, arrangerades 13-15 juni på SLU Alnarp av AEM och KCF. 

Läs mer om FALF-konferensen.

www.falf2017.se