Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)

Forskning och utbildning med människan och hennes livsmiljö i fokus
Läs mer om AEM

BUB900.jpg

BUB i Alnarp 5 oktober

Välkomna till möte med nätverket Barn, Unga och Byggd miljö (BUB), den 5 oktober 2017 på Loftet i Alnarpsgården i Alnarp kl. 10.00-16.30. Nätverksmötet är gratis men anmälan krävs. Maila mark.wales@slu.se senast den 27 september. Se bifogad fil för programmet.

Vad är BUB?

Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt verksamma kan utbyta resultat och erfarenheter samt en arena där aktuell forskning diskuteras utifrån de utmaningar som samhället ställs inför när det gäller en hållbar utveckling för barn.