Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM)

Forskning och utbildning med människan och hennes livsmiljö i fokus
Läs mer om AEM

FALF-med-text-red-circle2.jpg

FALF

Årets nationella arbetslivskonferens, FALF 2017, arrangeras i år 13-15 juni på SLU Alnarp av AEM och KCF. Välkomna!

www.falf2017.se