Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum företagsledning, KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna.

  Kontakta oss! Följ KCF på 

FALF-med-text-red-circle2.jpg

FALF

Årets nationella arbetslivskonferens, FALF 2017, arrangerades 13-15 juni på SLU Alnarp av AEM och KCF. 

Läs mer om FALF-konferensen.

www.falf2017.se

KCF-sem750_2.png
Seminarier i företagsledning 2017

Under våren har KCF arrangerat 11 regionala seminarier i företagsledning, från Piteå i norr till Alnarp i söder. Läs mer om vår turné!

Se vår informationsfilm: