Välkommen till Kunskapsparken i Ultuna!

Senast ändrad: 23 januari 2017

Ultuna kunskapspark, inklusive Ullbo Woodland Garden, är en demonstrationsanläggning för undervisning och forskning vid SLU i Uppsala, men är också en plats för rekreation och inspiration - öppen för alla!

 Ultuna kunskapspark är ett rum för rekreation, undervisning och forskning och en del av det nya campus som utvecklas vid SLU i Uppsala. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Kunskapsparken är ett rum för rekreation, undervisning och forskning och en del av det nya campus som utvecklas vid SLU i Uppsala. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Ultuna kunskapspark är 18 000 kvadratmeter stor och en del av det nya campus som utvecklas vid SLU i Uppsala. Parken består av fyra områden med olika karaktärer:

  • Den sydliga delen kallas Staden och ansluter vid restaurang Logen på Ultuna. Karaktäristiskt för denna del är strikthet, täthet och skugga med en växtlighet som passar in i stadsmiljöer.
  • Via Staden kommer man in i Trädgården, som är öppnare med friare former. Här finns häckar och rabatter med perenner.
  • I anslutning till Trädgården ligger också Ullbo Woodland Garden.
  • Längre norrut finns Odlingen, som är en demonstrationsträdgård bestående av paviljongen Oktavia. På 14 provytor kan man se hur olika grässorter växer och ser ut. Ett Rosarium med friska och härdiga rabatt- och buskrosor som inte behöver så mycket skötsel finns också här.

Växtförteckning och planteringsplaner

Här kan du se vilka växter som är planterade i de olika delarna av kunskapsparken. Detta är de rycklappar som också finns i ställen i parken.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se