Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för energi och teknik

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Minskat matsvinn från livsmedelsbutiker – åtgärder och deras effekter på miljö och ekonomi

Här finns material från projektets slutseminarium!

 

 

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att analysera vad ett minskat svinn av färskvaror betyder för en livsmedelsbutiks ekonomi och miljöpåverkan.

Genom att analysera svinndata från ett antal Willy:s butiker kommer vi att kunna kartlägga hur mycket svinn som uppkommer på varje avdelning, hur svinnet varierar över tiden och hur det relaterar till försäljningen. Inom avdelningarna kommer vi att ta fram uppgifter om vilka livsmedel som slängs mest, vilka som står för det största ekonomiska svinnet och vilka som bidrar mest till klimatpåverkan. Även kampanjer kommer att studeras, och hur de påverkar försäljningen och svinnet, både för den kampanjade produkten och för resten av avdelningen. Vi kommer också att följa införandet av ett autoordersystem, för att se vilka parameterinställningar som har betydelse för att komma ner i svinn. De butiker som inför åtgärder kommer att få dessa utvärderade. I projektet ingår även analyser av kunders och personals attityder och erfarenheter kring kvalitet och matsvinn samt hur de upplever olika åtgärder för att minska den mängd mat som kastas.

 

Foto: Anna Åhnberg

 

Kontakt:

Ingrid Strid (Projektledare)

Mikael Hernant

Charlotte Lagerberg Fogelberg

Mattias Eriksson

Pågår:

2010-2013

Finansieras:

Inom ramen för utlysningen Hållbar Butik, ett samarbete mellan FORMAS och Handelns Utvecklingsråd.


Publikationer från projektet

 

Projektet i media

Sidan uppdaterad: 2013-10-25. Sidansvarig: ingrid.strid@slu.se

Institutionen för energi och teknik, SLU
Lennart Hjelms väg 9, Box 7032, 750 07 Uppsala, 018 - 67 10 00 (växel), Org.nr: 202100-2817