Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Tidningen Miljötrender från SLU

Jobbar du inom miljö- och naturvård? Behöver du hålla dig uppdaterad om forskningsfronten? Eller är du kanske engagerad i miljö- och naturvårdsfrågor på fritiden?

Då är Miljötrender en tidning för dig. Här kan du läsa om SLU:s nya rön och få koll på vilka forskare som håller på med vad. Utan kostnad.

Förstasidan på Miljötrender från SLU med tema Tillbaka till framtiden.Läs senaste numret:

Prenumeration

Prenumerera gratis på Miljötrender från SLU.
Ange om du vill ha den som en papperstidning eller få den digtalt (pdf).

Kontakta:
SLU Publikationsservice, Box 7075, 750 07 Uppsala
Fax: 018-67 35 00
E-post: publikation@slu.se

 

Arkiv med tidigare nummer av Miljötrender (pdf)

2014

november 2014: Smartare miljöanalys
augusti 2014: Invasiva arter

2013

nr 3-4 (november) Ute i fält
nr 1-2 (juni) Medborgarforskning

2012
nr 4 (december) Naturens trösklar
nr 2/3 (september) Brott och konflikt
nr 1 (mars) Övergödning

2011
nr 4 (december) Skog/klimat
nr 3 (oktober) Fjäll/arktis
nr 2 (juni) Historia
nr 1 (mars) Ekosystem

2010
nr 3-4 (december) Miljö och hälsa
nr 2 (april) Rovdjur
nr 1 (mars) Förnybar energi

2009
nr 4 (november) Produktion
nr 3 (oktober) Fritid
nr 2 (juni) Natur
nr 1 (april) Vatten

2008
nr 4 (december) Skogen
nr 3 (oktober) Jordbrukslandskapet
nr 2 (juni) Vilt
nr 1 (april) Internationellt miljösamarbete

2007
nr 4 (december) Övergödning
nr 3 (september) Klimatpåverkan
nr 2 (maj) Försurning
nr 1 (mars) Miljöekonomi

2006
nr 3/4 (november) Ämnen med miljörisker
nr 2 (juni) Vilda djurs hälsa
nr 1 (maj) Natura 2000

2005
nr 3/4 (december) Nationell Inventering av Landskapet i Sverige
nr 2 (juni) Framtidens miljöanalytiker
nr 1 (mars) Livet i sötvatten

2004
nr 3/4 (november) Fjärranalys
nr 2 (augusti) Skogliga försöksparker
nr 1 (april) Mångfald och miljöanalys

2003
nr 4 (december) Artkunskap och naturvård
nr 3 (oktober) Skogsbruk och växthusgaser
nr 2 (juni) Vilt
nr 1 (februari) Prognosmodeller för skogen

2002
nr 3/4 (november) Odlad jord
nr 1/2 (juni) Miljötillståndet i svenska sjöar

2001
nr 3/4 (december) Klimat
nr 2 (oktober) Organiska miljögifter
nr 1 (juli) Främmande arter

2000
nr 4 (december) På spaning i naturen
nr 3 (oktober) Blivande miljödoktorer
nr 1/2 (augusti) Miljödatabaser vid SLU

1999
nr 4 (december) Internationellt samarbete
nr 3 (september) Modeller i miljöanalysen
nr 1/2 (mars) Långsiktighet

1998
nr 1/2 (augusti) Axplock från den fortlöpande miljöanalysen vid SLU

 

Kontakta redaktionen

Vill du läsa om något särskilt ämne? Hör gärna av dig till redaktionen med tips!

Redaktörer: Ulla Ahlgren och Ann-Katrin Hallin          
Tfn: 018-67 10 00 (SLU:s växel)
E-post: miljotrender@slu.se

Ansvarig utgivare:
Göran Ståhl
Tfn: 090-786 84 59, 070-661 82 16
E-post: Göran Ståhl

Miljötrender: ISSN 1654-9333

Tidningen Miljötrender produceras av Kommunikationsavdelningen vid SLU. Du kan läsa tidningen på webben som en bläddringsbar pdf, eller ladda hem den som en vanlig pdf.

Sidan uppdaterad: 2016-02-02. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen