Sveriges lantbruksuniversitet

Tidningen Miljötrender från SLU

Miljötrender är tidningen för dig som jobbar inom miljö- och naturvård, eller som är engagerad i sådana frågor på fritiden. Här kan du läsa om SLU:s nya rön och få koll på vilka forskare som håller på med vad. Håll dig uppdaterad om forskningsfronten – utan kostnad!

MTomslag2015-750.jpg

Prenumeration

Prenumerera gratis på Miljötrender från SLU. Ange om du vill ha tidningen som en papperstidning eller få den digtalt som en pdf.

Läs senaste numret:

Tillbaka till framtiden (pdf)

Kontakta:
SLU Publikationsservice, Box 7075, 750 07 Uppsala
E-post: publikation@slu.se

 

tre-MT-nummer750.jpg

Kontakta redaktionen

Vill du läsa om något särskilt ämne? Hör gärna av dig till redaktionen med tips!

Redaktörer: Ulla Ahlgren och Ann-Katrin Hallin
Tel. 018-67 10 00 (SLU:s växel)
E-post: miljotrender@slu.se

Miljötrender: ISSN 1654-9333

Tidningen Miljötrender produceras av Kommunikationsavdelningen vid SLU.

arkivex750-mt.jpg

Läs äldre nummer av Miljötrender

Här hittar du samtliga nummer av Miljötrender. Läs dem digitald som en pdf.

2014

november 2014: Smartare miljöanalys

augusti 2014: Invasiva arter

2013

nr 3-4 (november) Ute i fält

nr 1-2 (juni) Medborgarforskning

2012

nr 4 (december) Naturens trösklar

nr 2/3 (september) Brott och konflikt

nr 1 (mars) Övergödning

2011

nr 4 (december) Skog/klimat

nr 3 (oktober) Fjäll/arktis

nr 2 (juni) Historia

nr 1 (mars) Ekosystem

2010

nr 3-4 (december) Miljö och hälsa

nr 2 (april) Rovdjur

nr 1 (mars) Förnybar energi

2009

nr 4 (november) Produktion

nr 3 (oktober) Fritid

nr 2 (juni) Natur

nr 1 (april) Vatten

2008

nr 4 (december) Skogen

nr 3 (oktober) Jordbrukslandskapet

nr 2 (juni) Vilt

nr 1 (april) Internationellt miljösamarbete

2007

nr 4 (december) Övergödning

nr 3 (september) Klimatpåverkan

nr 2 (maj) Försurning

nr 1 (mars) Miljöekonomi

2006

nr 3/4 (november) Ämnen med miljörisker

nr 2 (juni) Vilda djurs hälsa

nr 1 (maj) Natura 2000

2005

nr 3/4 (december) Nationell Inventering av Landskapet i Sverige

nr 2 (juni) Framtidens miljöanalytiker

nr 1 (mars) Livet i sötvatten

2004

nr 3/4 (november) Fjärranalys

nr 2 (augusti) Skogliga försöksparker

nr 1 (april) Mångfald och miljöanalys

2003

nr 4 (december) Artkunskap och naturvård

nr 3 (oktober) Skogsbruk och växthusgaser

nr 2 (juni) Vilt

nr 1 (februari) Prognosmodeller för skogen

2002

nr 3/4 (november) Odlad jord

nr 1/2 (juni) Miljötillståndet i svenska sjöar

2001

nr 3/4 (december) Klimat

nr 2 (oktober) Organiska miljögifter

nr 1 (juli) Främmande arter

2000

nr 4 (december) På spaning i naturen

nr 3 (oktober) Blivande miljödoktorer

nr 1/2 (augusti) Miljödatabaser vid SLU

1999

nr 4 (december) Internationellt samarbete

nr 3 (september) Modeller i miljöanalysen

nr 1/2 (mars) Långsiktighet

1998

nr 1/2 (augusti) Axplock från den fortlöpande miljöanalysen vid SLU

 

Publicerad: 07 juni 2016 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se