Tvärvetenskaplig forskning om användningen av bioteknik i lantbruket

 
 
 
 
 
     

Mistra Biotech är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på användningen av bioteknik för en hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige. Vi vill bidra till utvecklingen genom att ta fram kunskaper som behövs för att producera mer mat av hög kvalitet, som är hälsosam, till rimliga kostnader, med mindre insatser, minskad miljöpåverkan och friskare grödor och boskap. Målet är hållbara produktionssystem, från ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi forskar inom både natur- och samhällsvetenskap.

 

Målen inom Mistra Biotech är att utveckla...

...nya och förbättrade grödor som har fördelar för konsumenter, lantbrukare, livsmedelsindustrin och miljön.

...bioteknologiska verktyg som kan användas för att åstadkomma nya produktkvaliteter, friskare djur och grödor, och för att minska lantbrukets negativa miljöpåverkan.

...en bas för hållbara produktionssystem som bidrar till att öka konkurrenskraften i det svenska lantbruket och livsmedelsproduktionen.

...etiska verktyg som kan tillämpas på bioteknologi i lantbruket och som ställer höga krav på säkerhet och samtidigt främjar innovationer.

...basen för förbättringar i regelsystemen och för samverkansformerna mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer om vår forskning...

 


Ett nytt sätt att tala om bioteknik

av Sven Ove Hansson, programchef

Mistra Biotech är ett forskningsprogram. Föga överraskande finns det olika åsikter bland forskarna i programmet i en del av frågorna kring bioteknologi i lantbruket. Men jag tror att vi alla är trötta på svepande uttalanden som "Alla GMO är farliga" eller "Alla GMO är säkra" som ofta hörs i den offentliga debatten. Som forskare vill vi att varje fråga om användningen av bioteknologi ska analyseras noggrant utifrån den bästa vetenskapliga informationen.

I april 2014 antog Naturskyddsföreningen (SNF) en ny GMO-policy som är intressant ur denna synvinkel. Som väntat har SNF stränga miljökrav på de produkter som tas fram med genetisk modifiering, men föreningen betonar också att bedömningarna måste göras "i varje enskilt fall" och att både risker och fördelar ska utvärderas... läs mer

Inte längre en ny teknik 

av Sven Ove Hansson, programchef

Det är nu fyrtio år sedan elva amerikanska forskare, under ledning av Paul Berg, skrev ett brev till tidskriften Science (1974) där de föreslog att forskare frivilligt skulle skjuta upp två typer av experiment med biologiskt aktiva rekombinanta DNA-molekyler... läs mer 

Varför förädlar man?

av Anna Lehrman, kommunikationsansvarig

Domesticeringen av växter och djur har en lång historia. Växtförädlingen hade sin början för omkring 10 000 år sedan då människorna började så frön från vilda växter istället för att bara samla in dem. De plantor som överlevde och gav många frön som var lätta att samla in var de som man sådde ut igen. Hos husdjuren har förändringar i ärftliga beteenden varit en viktig del av domesticeringen. Hunden var det första djuret som domesticerades, också det för 10 000 år sedan... läs mer


  

                      

Ny lättläst bok om husdjursavel & växtförädling!

Du har kanske inte funderat över varför tomater ser ut som de gör, varför våra husdjur är så lugna och vänliga, eller hur det är möjligt att köpa en vattenmelon utan kärnor. Trots att växtförädling och djuravel har format mer eller mindre allt vi äter, är det få människor som är medvetna om vilka vetenskapliga upptäckter och omfattande arbete som ligger bakom maten vi lägger på våra tallrikar.

Metoder, etik, GMO, lagstiftning, ekonomi mm. Läs online, ladda ner pdf, låna talbok eller beställ tryckt version här.

Nyheter


Mistra Biotech


Om bioteknik i jordbruket på urskola.se

Se sju föreläsningar om hållbarhet i jordbruket, av forskare från Mistra Biotech. Föreläsningarna gavs vid Mistra Biotechs symposium Bioteknik för hållbarhet i jordbruket som gick av stapeln på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien den 11 april 2016.

Föreläsningarna hittar du här:

Ny attityd till GMO:s

79,55% naturligt

Genmodifiering på gott eller ont?

Genmodifierad GI-potatis

Bioteknik i matproduktion

Klimatsmarta spannmål

Fältkrassing framtidens oljeväxt

 

fler nyheter på engelska

Vilka är vi?

Mistra Biotech involverar över 70 forskare - naturvetare, etiker och samhällsvetare. De flesta av oss finns på SLU men några arbetar på till exempel KTH eller Lunds universitet

Mistra Biotech finansieras av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning och SLU.

 

 


HAR DU FRÅGOR OM MISTRA BIOTECH? VÄNLIGEN E-POSTA mistrabiotech@slu.se

 

 

 

 

 


Sidan uppdaterad: 2016-05-26. Sidansvarig: Anna Lehrman
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen