Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Forskningen är både grundläggande och tillämpad och utförs i laboratorier, fält och djurbesättningar. Institutionen har ca 30 personer anställda.

Grovfodercentrum - en plattform för samverkan och lösande av komplexa forskningsuppgifter inom området mark-växt-djur-interaktioner har skapats. Kopplingen mellan lantbrukets behov och forskningen är stark.

 
  Forskningsladugård              Fältforskningstation

 
  Forskningslaboratorier             SITES station

Lokalt Kalendarium

Inga händelser kunde hittas.

Lokala nyheter

2016-04-07 -  AnimalSense ett nytt sammarbetsprojekt
Inom Interreg Botnia Atlantica har ett nytt samarbete startats mellan Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska Samernas Riksförbund, Centria, ProAgria och NIBIO
2015-12-22 -  Besök på SITES stationen Röbäcksdalen
Gunnar Selstam professor emeritus, Vid Umeå Universitet Inst. för molekylärbiologi. Besökte den 22 December Röbäcksdalens forskningsstation för att se på möjligheten att bedriva forskning kring fåglar...
2015-11-24 -  Doktorandkurs i Ruminant Nutrition
The Department of Agricultural Research for Northern Sweden, SLU     are planning a new PhD course: Ruminant Nutrition: Digestion and forage chemistry Evolution, feeding strategies and plant-animal...
2015-09-21 -  Goda Grannar
Ikea var på besök på Röbäcksdalen den 18de September. Syftet med mötet var att etablera en god kontakt med våra ny närmaste grannar IKEA som öppnar portarna för sitt nya varuhus och köpcenter under 2016....
2015-08-27 -  Workshop kring nyetableringen på Röbäcksdalens forskningsstation
Den 17:e augusti var det en workshop ute på Röbäcksdalens forskningsstation där huvudämnet som diskuterades var de fyra odlingssystem som finns på förslag att installeras som en infrastruktur på Lönnstorps...

Institutionen är fakultetsgemensam mellan fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ). Forskning och utbildning utförs i en tvärvetenskaplig miljö i nära samverkan mellan mark-, växt- och husdjursdiscipliner. Kontor, sammanträdesrum, kurslokaler och laboratorier är centralt lokaliserade på campus i Umeå. Forskningsstationen Röbäcksdalen (fältförsök och forskningsladugård) ligger ca 4 km från campus, strax söder om Umeå centrum.

Anmälan till grovfodercentrum's sändlista

-----------------------------------------------

Fråga oss...... 

Skicka din fråga till oss så försöker vi besvara den


Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

SLU
901 83  UMEÅ

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Universitetsområdet
Tel 090-786 81 00
Fax 090-786 8162

Prefekt: Mårten Hetta

Webbansvarig: Malin Barrlund


 
Sidan uppdaterad: 2016-04-05. Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen