Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Lokala nyheter

2014-09-16 -  Doktorand sökes
inom husdjursvetenskap.
2014-08-12 -  Ny försökstekniker
Caroline Näslund har börjat som försökstekniker vid institutionen.
2014-05-02 -  Ett nytt examensarbete
Endofytiska svampar i vallgräs - levnadssätt, förekomst och effekter på gräs och gräsätare
2014-04-11 -  Ännu ett Nytt-blad
Ekologisk sortprovning i korn och havre 2012 och 2013
2014-04-03 -  Två nya Nytt-blad
Finns nu att tillgå: Betesblandning för får - undvik rörsvingel , samt Sortprovning 2013 - korn och havre

Institutionen är fakultetsgemensam mellan fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ). Forskning och utbildning utförs i en tvärvetenskaplig miljö i nära samverkan mellan mark-, växt- och husdjursdiscipliner. Kontor, sammanträdesrum, kurslokaler och laboratorier är centralt lokaliserade på campus i Umeå. Forskningsstationen Röbäcksdalen (fältförsök och forskningsladugård) ligger ca 4 km från campus, strax söder om Umeå centrum.


Senaste publikationerna
----------------------------------------

Anmälan till grovfodercentrum's sändlista

-----------------------------------------------

Fråga oss...... 

Skicka din fråga till oss så försöker vi besvara den


Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

SLU
901 83  UMEÅ

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Universitetsområdet
Tel 090-786 81 00
Fax 090-786 8162

Prefekt: Mårten Hetta

Webbansvarig: Malin Barrlund


 
Sidan uppdaterad: 2014-09-23. Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen