Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Lokalt Kalendarium

Inga händelser kunde hittas.

Lokala nyheter

2014-11-24 -  Utlysning av professortjänst
En tjänsten som fakultetsprofessor i växtodlingslära utlysses vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och placeras vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå...
2014-11-13 -  Examensarbete
Nutrient efficiency in Swedish dairy cows fed total mixed rations or partial mixed rations
2014-11-11 -  Examensarbete
Vallfodrets råprotein till mjölkkor : hur råproteinet används bäst.
2014-11-07 -  Projektledare/föreståndare för SITES Röbäcksdalen
Vi söker en disputerad ekolog eller mark/växtagronom som projektledare/föreståndare för SITES forskningsstation Röbäcksdalen för projektanställning i två år.
2014-08-12 -  Ny försökstekniker
Caroline Näslund har börjat som försökstekniker vid institutionen.

Institutionen är fakultetsgemensam mellan fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ). Forskning och utbildning utförs i en tvärvetenskaplig miljö i nära samverkan mellan mark-, växt- och husdjursdiscipliner. Kontor, sammanträdesrum, kurslokaler och laboratorier är centralt lokaliserade på campus i Umeå. Forskningsstationen Röbäcksdalen (fältförsök och forskningsladugård) ligger ca 4 km från campus, strax söder om Umeå centrum.


Senaste publikationerna
----------------------------------------

Anmälan till grovfodercentrum's sändlista

-----------------------------------------------

Fråga oss...... 

Skicka din fråga till oss så försöker vi besvara den


Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

SLU
901 83  UMEÅ

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Universitetsområdet
Tel 090-786 81 00
Fax 090-786 8162

Prefekt: Mårten Hetta

Webbansvarig: Malin Barrlund


 
Sidan uppdaterad: 2014-09-23. Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen