Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Forskning, grundutbildning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena husdjursvetenskap, växtodlingslära och markvetenskap. Forskningen är både grundläggande och tillämpad och utförs i laboratorier, fält och djurbesättningar. Det jobbar ca 35 personer vid NJV.