Genetiska trädgården

Senast ändrad: 04 maj 2010 - slu.se

Ultunas genetiska trädgård grundades år 1937 av professor Göte Turesson som botanisk-genetisk trädgård. Mycket av det forskningsmaterial som Turesson samlade i Sverige och Nordamerika planterades i trädgården. Här finns bland annat en stor samling björkar av olika provenienser.

Trädgården har använts för undervisning i växtbiologi då den väl visar den stora variationen i växters form och funktion. Den ligger 4 km söder om Uppsala intill Dag Hammarskjölds väg. Nu finns det planer på att bygga bostäder på stora delar av området, se information på Uppsala kommuns webbsidor.

Björkallén

I trädgården finns en unik samling av björkar längs med Dag Hammarskjölds väg. Dessa björkar är utvalda och insamlade från hela Sverige och planterades runt 1980. De representerar individer från den sydligaste udden till den nordligaste hörnan av Sverige.

Träden fäller fortfarande sina löv på hösten som om de stod kvar på sina ursprungliga platser. Lövfällningen regleras nämligen av nattlängden. Under hösten påminner oss övergången mellan de gröna-gula-nakna träden om den cirkadiska klockans inflytande.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se