Skogsskada
- om sjukdomar och skador på träd
Skogsskada
- om sjukdomar och skador på träd

Välkommen till Skogsskada

I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar. Du kan själv diagnostisera och rapportera skador. Dina och andras inrapporterade skador kan sökas och visas på karta.

Med Din hjälp  kan arbetet med att öka kunskapen  om skador på träd och skog bidra till att utveckla metoder och strategier med syfte att minska risken för skador.

Mer om Skogsskada

 

 

2016-04-25 -  Jättebastborre – förbisedd stor barkborre?
Tillsammans med tolvtandad barkborre ( Ips sexdentatus ) är jättebastborren ( Dendroctonus micans ) med sin 9 mm den största barkborrearten i Sverige. Jättebastborren är unik eftersom det är den enda arten...
2016-04-19 -  Angrepp av granrost
Nu syns angrepp av granrost tydligt i skottspetsarna, där fjolårsbarren ser ljust gul-orange-bruna ut. På nära håll ser man gula tvärband eller helt gula barr, som på barrets undersida har tegelröda långsmala...

Kontakta oss om Skogsskada

Johanna Boberg, Åke Lindelöw och Lars Edenius på SLU är några av experterna bakom tjänsten Skogsskada. Här hittar du deras och fler SLU-experters kontaktuppgifter.
Fler resurser om skador på skog hittar du här.


Askskottsjuka

Askar drabbade av askskottsjukan i Latorp, Närke (Foto: Pia Barklund). Askskottsjukan är vår aggressivaste invasiva trädsjukdom sedan 10 år. Nu vet vi var den kommer ifrån. Läs mer...


Barkborrar i Norrland

Under senare år har granbarkborre och dubbelögad bastborre dödat 100 tusentals m3 gran i Västernorrlands län (Foto: Petter Öhrn). I Medelpad ligger stora mängder vindfällda granar och produktionen av granbarkborre är stor. Läs mer...


Sidan uppdaterad: 2016-04-19. Sidansvarig: Ake.lindelow@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se