Skogsskada
- om sjukdomar och skador på träd
Skogsskada
- om sjukdomar och skador på träd

Välkommen till nya Skogsskada

Med den här  nya versionen av Skogsskada hoppas vi att arbetet med att kartlägga, dokumentera och på annat sätt hantera skador på träd och skog underlättas. Systemet har utökats med ett antal skadeorsaker och trädslag.

I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt och annat som gör skada på träd i skog, parker och i trädgårdar. Ett antal icke-skadegörande svampar och insekter beskrivs också eftersom de är allmänna, iögonenfallande eller skulle kunna förväxlas med skadegörare. Du kan diagnostisera en skada, rapportera den och även se på kartor över rapporterade skador i Sverige.

Nya funktioner ger bättre möjligheter att presentera skador på olika sätt samt göra uttag av skadedata för olika områden. Systemet har anpassats efter Skogsstyrelsen genom att införa skogsstyrelsedistrikt som geografisk enhet.

Synpunkter och förslag till förbättringar mottages tacksamt. Skicka ett mail eller slå en signal!

 

2015-09-04 -  Omfattande skador på lärk i S. Västergötland
Det lyser nu i augusti/september likt barrens höstfärgning i många lärkplanteringar, men det är för tidigt på året för normal barrfällning. Orsaken är angrepp av lärkskytte ( Meria laricis ). Barren både...
2015-09-01 -  Granbarkborreskador i norr
Observationer och andra signaler talar för att områden i Norrland i år drabbats av barkborreangrepp på ståndskogen. I delar av Jämtland och Västernorrlands län syns nu vissnande granar som en följd av...

Kontakta oss om Skogsskada

Johanna Boberg, Åke Lindelöw och Lars Edenius på SLU är några av experterna bakom tjänsten Skogsskada. Här hittar du deras och fler SLU-experters kontaktuppgifter.
Fler resurser om skador på skog hittar du här.


Askskottsjuka

Askar drabbade av askskottsjukan i Latorp, Närke (Foto: Pia Barklund). Askskottsjukan är vår aggressivaste invasiva trädsjukdom sedan 10 år. Nu vet vi var den kommer ifrån. Läs mer...


Barkborrar i Norrland

Under senare år har granbarkborre och dubbelögad bastborre dödat 100 tusentals m3 gran i Västernorrlands län (Foto: Petter Öhrn). I Medelpad ligger stora mängder vindfällda granar och produktionen av granbarkborre är stor. Läs mer...


Sidan uppdaterad: 2015-09-22. Sidansvarig: Ake.lindelow@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se