Välkommen till nya Skogsskada

Nu har vi nöjet att släppa en ny version av Skogsskada och vi hoppas att den ska vara till nytta i arbetet med att kartlägga, dokumentera och på annat sätt hantera skador på träd och skog. Systemet har utökats med ett antal skadeorsaker och trädslag.

I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt och annat som gör skada på skog och träd i parker och trädgårdar. Skogsskada omfattar mer än 300 skadebeskrivningar och 40 trädarter. Du kan diagnostisera en skada, rapportera den och även se på kartor över rapporterade skador i Sverige.

Nya funktioner ger bättre möjligheter att presentera skador på olika sätt samt göra uttag av skadedata för olika områden. Systemet har anpassats efter Skogsstyrelsen genom att införa skogsstyrelsedistrikt som geografisk enhet.

Synpunkter och förslag till förbättringar mottages tacksamt. Skicka ett mail eller slå en signal!

2015-04-07 -  Högriskområden för barkborreangrepp hittas genom erfarenheter av Gudrun
Efter stormen Gudrun 2005 följde ett stort utbrott av granbarkborre, en av de viktigaste skadeinsekterna i granskog. Erfarenheterna av detta utbrott visar nu att det går att ringa in högriskområden för...
2015-02-10 -  Ska trädet stå kvar eller fällas? Unik vägledning ger råd
Träd i parker och andra offentliga miljöer orsakar ibland intressekonflikter. Forskaren Johan Östberg vid SLU har arbetat tillsammans med flera myndigheter och organisationer för att bena ut hur man kan...

Kontakta oss om Skogsskada

Johanna Boberg, Åke Lindelöw och Lars Edenius på SLU är några av experterna bakom tjänsten Skogsskada. Här hittar du deras och fler SLU-experters kontaktuppgifter.
Fler resurser om skador på skog hittar du här.


Askskottsjuka

Askar drabbade av askskottsjukan i Latorp, Närke (Foto: Pia Barklund). Askskottsjukan är vår aggressivaste invasiva trädsjukdom sedan 10 år. Nu vet vi var den kommer ifrån. Läs mer...


Barkborrar i Norrland

Under senare år har granbarkborre och dubbelögad bastborre dödat 100 tusentals m3 gran i Västernorrlands län (Foto: Petter Öhrn). I Medelpad ligger stora mängder vindfällda granar och produktionen av granbarkborre är stor. Läs mer...


Sidan uppdaterad: 2015-04-17. Sidansvarig: Ake.lindelow@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se