Uppföljning av naturtyper - ett LIFE-projekt för metodutveckling
Uppföljning av naturtyper - ett LIFE-projekt för metodutveckling

MOTH – uppföljning av naturtyper

MOTH (Demonstration of an integrated North-European system for monitoring terrestrial habitats) är ett projekt för utveckling av metoder för uppföljning av naturtyper på land.

Arbetet med MOTH bedrivs inom institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Projektet finansieras till hälften av EU:s miljöprogram LIFE+, till hälften av Naturvårdsverket. Det startade 1 januari 2010 och avslutas 30 juni 2014.

Målsättning

MOTH-projektet går ut på att ta fram ett fullständigt system för bedömning av naturtyper. Ett sådant system behövs för att Sverige ska kunna genomföra EU:s art- och habitatdirektiv på ett bra sätt. Enligt direktivet ska nämligen medlemsstaterna vart sjätte år lämna in en redovisning över bevarandestatusen för alla de naturtyper som räknas upp i direktivet. Senast detta skedde var våren 2013, och MOTH kunde då leverera användbara data.

MOTH utvecklas i samarbete med befintliga svenska program för landskapsuppföljning, framför allt NILS och Riksskogstaxeringen. Tanken är att systemet också ska kunna anpassas till andra europeiska länders behov.

Inventering av gräsmarker.


Kontakt

Programchef: Hans Gardfjell, 070-620 17 06.

Postadress: MOTH, Skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå.

 

 

 

 


Nyheter

2014-12-09 -  Presentationer från slutkonferensen
Presentationer från slutkonferensen för LIFE+ MOTH (Monitoring of terrestrial habitats, LIFE08 NAT/S/0000264) i Uppsala 11-12 november finns nu tillgängliga här .
2014-10-16 -  Slutkonferens 11–12 november
Välkommen till MOTH:s slutkonferens!
2014-10-09 -  LIFE+ MOTH slutkonferens
LIFE+ MOTH slutkonferens Välkommen till LIFE+ MOTH (Monitoring of terrestrial habitats, LIFE08 NAT/S/0000264) slutkonferens 11–12 november 2014 i Uppsala.  Projektet initierades för fyra år sedan...
2014-06-16 -  Kommissionen på besök
En delegation från Europeiska kommissionen besöker MOTH.
2014-06-16 -  Artikel 17-rapportering
ArtDatabanken publicerar en sammanställning över bevarandestatus för terrestra habitat i Sverige 2013.
 
Sidan uppdaterad: 2015-10-19. Sidansvarig: erik.cronvall@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se