Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Enheten för skoglig fältforskning

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Siljansfors försökspark

Försöksparken är ett markområde på 1 520 ha som ligger 18 km sydväst om Mora. Marken ägs av Bergviks skogar AB men skogsbruk och fältforskningsverksamheten styrs av SLU:s personal i Mora.

 
Sidan uppdaterad: 2013-07-10. Sidansvarig: christer.karlsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen