Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

 

 

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver forskning och utbildning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Det innebär att vi övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. Målet att kunna belysa både vår resursanvändning och miljökonsekvenserna av den. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.


10 program

Vi arbetar med fortlöpande miljöanalys i program som anknyter till svenska miljömål och till Sveriges internationella miljösamarbeten.

Skog
Jordbrukslandskap
Sjöar och vattendrag
Kust och hav
Bebyggd miljö
Klimat
Göran Ståhl, vicerektor på SLU med ansvar för fortlöpande miljönanalys, professor i skogsstatistik. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.Biologisk mångfald
Övergödning
Försurning
Giftfri miljö

 

Göran Ståhl, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

 

Vill du samarbeta med oss? Kontakta mig eller någon av våra 15 koordinatorer!


Nyheter miljöanalys

2014-10-30 -  Europas ledande växtforskare: Politiker, tänk om!
Över 20 av Europas mest framstående växtforskare går i dag (torsdagen den 30 oktober 2014) ut med ett brev som varnar för att Europa kommer att förlora sin ledande position om inte växtforskningen får...
2014-10-29 -  Donation från Ulla Håkansons stiftelse till doktorandprojekt
Under en lång följd av år har ett välfungerande samarbete funnits mellan SLU och ryttarlegenden Ulla Håkanson genom hennes stiftelse. Ulla har visat ett stort intresse för SLU:s forskning inom hippologi...
2014-10-29 -  SLU-forskare skriver i Wall Street Journal
”Utövarna av parallellvetenskapen är skadliga just för att de förvrider vetenskap för att vilseleda snarare än informera. De är skickliga i att manipulera traditionella och online-medier, vilket i sin...

På gång

Följ @SLUmiljoanalys på Twitter

Tips 1: MKB-dagen 2014 (4 november)

Tips 2: LIFE+ MOTH slutkonferens (11-12 november)

Tips 3: Smartare miljöanalysmetoder (18 november)

Tips 4: Vattendagarna, arr. SFL (25-27 november)

Till SLU:s kalendarium


Sidan uppdaterad: 2014-10-24. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 

Hämta statistik och miljödata

 

Rapportera dina naturobservationer

 

Naturens år 2014: Ung

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen