Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Om SLU

 

 

De största campusområdena finns i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. På ett trettiotal orter därutöver finns utbildningar, forskning och försöksverksamhet.

Miljö, naturbruk och livsvetenskaper

SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna.

Verksamheten spänner från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, bioenergi och livsmedelsförsörjning. Samhällsplanering, hållbar utveckling av stad och land, samt globala frågor, som ett förändrat klimat, finns också på agendan.

I stora drag handlar det om hur man med bibehållen välfärd för människor och djur kan bruka biologiska naturresurser i skog, mark och vatten utan att förbruka dem. Denna grundtanke genomsyrar universitetets utbildning, forskning och miljöanalys.

SLU:s kunskap är efterfrågad såväl hos beslutsfattare som  inom den gröna sektorn (jordbruk, skogsbruk, fiske, industri etc.).

SLU:s vision, mål och strategier

"SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper." (SLU:s vision)

Livsvetenskaper (life sciences) = vetenskaper som studerar levande organismer. (Nationalencyklopedin) 

 

 

 

 


Verksamhet

SLU har verksamhet runt om på olika orter och enheter i Sverige.


SLU:s miljöarbete

SLU bedriver ett aktivt internt miljöarbete. Flera institutioner är redan certifierade.


Sidan uppdaterad: 2014-12-12. Sidansvarig: Nora.Adelskold@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen