Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU - livsvetenskaper för hållbar förvaltning

Huvudorten Uppsala. Ultuna Campus med Uppsala slott i bakgrunden. Ill: Fredrik Saarkoppel

SLU har verksamhet runt om i Sverige. De största campusområdena finns i Uppsala, Umeå, Alnarp och Skara. På ett trettiotal orter därutöver finns utbildningar, forskning och försöksverksamhet.

SLU har samlad kunskap inom de så kallade livsvetenskaperna (life sciences).

Det handlar om hur man kan nyttja naturresurser i skog, mark och hav på ett hållbart sätt, och med bibehållen välfärd för människor och djur.

Denna kunskap är efterfrågad både inom de areella näringarna och för politiskt beslutsfattande på nationell och internationell nivå.

SLU har ett starkt internationellt engagemang som speglar de globala utmaningarna, t.ex. livsmedelsförsörjning, genetiska resurser  och klimatförändringar.

SLU:s vision, mål och strategier

"SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper." (SLU:s vision)

 

 

 

 


SLU-orter

De största campusområdena finns i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. På ett trettiotal orter därutöver finns utbildningar, forskning och försöksverksamhet.


SLU:s miljöarbete

SLU bedriver ett aktivt internt miljöarbete. Flera institutioner är redan certifierade.


Sidan uppdaterad: 2014-07-29. Sidansvarig: Nora.Adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen