Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Om SLU

 

 

De största campusområdena finns i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. På ett trettiotal orter därutöver finns utbildningar, forskning och försöksverksamhet.

Miljö, naturresurser och livsvetenskaper

SLU är ett universitet med unik och samlad kunskap inom miljö, hållbar naturresursförvaltning och inom livsvetenskaperna (life sciences).

Verksamheten spänner från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk, livsmedelsförsörjning, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land, samt globala fenomen som ett förändrat klimat och dess effekter.

I stora drag handlar det om hur man med bibehållen välfärd för människor och djur kan bruka naturresurser i skog, mark och vatten utan att förbruka dem. Detta genomsyrar universitetets utbildningar, forskning och miljöanalys.

Kunskapen är efterfrågad såväl inom den gröna sektorn (jordbruk, skogsbruk, industri etc.) som hos beslutsfattare.

SLU:s vision, mål och strategier


Verksamhet

SLU har verksamhet runt om på olika orter och enheter i Sverige.


SLU:s miljöarbete

SLU bedriver ett aktivt internt miljöarbete. Flera institutioner är redan certifierade.


Sidan uppdaterad: 2014-09-16. Sidansvarig: Nora.Adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen