Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU:s studentkårer

Studentkårerna är studenternas egna organisationer. De drivs av studenter, för studenter och deras uppgift är att bevaka studenternas intressen. Kåren övervakar kvalitén på utbildningarna, vilket görs via representanter i nämnder och styrelser på olika nivåer inom universitetet. Studenterna vid SLU har alltid haft goda möjligheter att utöva inflytande och påverka beslut som fattas på universitetet.

Kårerna fyller en viktig social funktion. Till kåren kan du gå om du vill festa, fika, plugga med kompisar eller bara umgås. Du kan också få hjälp om du har problem av något slag t. ex. ekonomi eller socialt.

SLU:s studentkårer har ett stort och varierande utbud av utskott och underföreningar. Det finns något för de flesta intressen. Du kan idrotta, spela, sjunga, vara med i festfixarkommittéer, gå på danskurs, ta jägarexamen och mycket, mycket mer.

Som kårmedlem är du alltid välkommen  att delta i alla evenemang och kanske också vara med om att skapa nya. I kåren kommer du att få vänner för livet. Kontakta gärna någon av oss på kårerna om det är  något du undrar!

Alnarps studentkår (ASK)
En av våra två sydligaste studentkårer med medlemmar från framförallt landskapsarkitekts-, landskapsingenjörs och trädgårdsingenjörsprogrammen.

Hippologernas akademiska studentkår (HAS)
Hippologernas egen studentkår. Den kår som täcker störst area av landet, med utbildningens inriktningar utspridda på Flyinge, Strömsholm och Wången.

Lantmästarkåren (LMK)
En studentkår för alla de som läser till lantmästare i Alnarp. En mycket engagerad studentkår som även förvaltar vissa bostäder för lantmästarna. Några av dessa bostäder ligger mycket nära havet.

Skogshögskolans studentkår (SHS)
Jägmästarnas studentkår i Umeå som bland annat anordnar jakter samt sköter om markerna i Umeå och i Uppsala. En friluftsintresserad kår med ett nytt kårhus och bastu.

Skogsmästarskolans studentkår (SMS)
Skogsmästarnas egen kår i Skinnskatteberg. Aktiv och social kår som även de arrangerar jakter på höstarna.

Ultuna studentkår (ULS)
SLU:s största studentkår i Uppsala där medlemmarna kommer från i stort sett alla program som finns på Ultuna. Stor driftig kår med ett nyrenoverat kårhus och många utskott.

Veterinärmedicinska föreningen (VMF)
Veterinärernas egen studentkår i Uppsala. Har även de ett nyrenoverat kårhus med en badtunna på baksidan. Arrangerar årligen en loppmarknad/auktion för veterinärstudenterna.

Sidan uppdaterad: 2016-04-13. Sidansvarig: rekrytering@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen