Civilingenjör i energisystem

Publicerad: 15 mars 2017 - slu.se
civing-energisystem1.png

Vill du engagera dig i en av dagens viktigaste samhällsfrågor? Vill du vara med och forma framtidens energisystem? Civilingenjör i energisystem ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet, här får du verktyg att utveckla hållbara energisystem på nationell och global nivå.

Genom att läsa till civilingenjör i energisystem är du med och utformar hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning. Här får du kunskap om den hållbara energianvändningen, både ur ett globalt och nationellt perspektiv.

En väl fungerande energiförsörjning är en förutsättning för ett modernt och utveckliat samhälle. Ett energisystem omfattar hela processen från råvara till att någon använder den producerade energin.

Dagens energisystem bidrar dessvärre till global miljöförstöring och utarmar våra naturresurser. Därför ställer politiker, marknadsaktörer och konsumenter krav på att energisystemen ska utvecklas och förändras. Energifrågorna har blivit en av våra viktigaste samhällsfrågor.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Energieffektivisering av byggnader, utveckling av biogasanläggningar, utveckling av elnät med systemanalys och kraftbalanser, optimering av förbränningsteknik, elsystem i vattenkraftstationer, projektering av vindkraftparker, effektivisering av fjärrvärmesystem, säkerhetsanalys inom kärnkraft, energi- och klimatrådgivning, forskning om solenergi. Projektledare och konsult är vanliga yrkesroller.

Här kan du arbeta

Exempel på arbetsgivare är ABB, Svenska Kraftnät, Svensk Fjärrvärme, Westinghouse, Riksbyggen, BillerudKorsnäs, Norsk Hydro, Vattenfall, kommunala energibolag, konsultbolag (ÅF, Sweco, WSP), nya energiteknikföretag såsom Scandinavian Biogas, Solibro och Seabased, universitet mm.

Om du vill läsa vidare efter programmet

Det finns goda möjligheter att gå en forskarutbildning efter examen. Studenter som läst på civilingenjörsprogrammet i energisystem forskar inom bl a vågkraft, reglerteknik, bioenergi, vindkraft och logistik, i Sverige såväl som utomlands.

Det här läser du på programmet

Programmet har utvecklats för att ge dig en bred grundläggande utbildning. Arbetsformerna varierar och innehåller bland annat föreläsningar, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Den röda tråd som följer dig genom årskurserna är hållbar energiförsörjning och energianvändning.

I årskurs ett och två får du goda baskunskaper i fysik, kemi och biologi, matematik och programmering som krävs för att ta fram ny energisnål och klimatsmart teknik.

Från årskurs tre inriktar du dig mer på de rent energitekniska delarna. De kurserna ger dig kunskaper om såväl etablerade som nya energisystem. I årskurs fyra och fem får du möjlighet till fördjupning inom valfria energitekniker som till exempel vind-, våg-, kärn- och vattenkraft, samt bioenergi, solenergi, elnät och energieffektivisering. Ett viktigt inslag i programmet är också energiomvandlingsprocesser för effektivare elproduktion. I kurser som systemanalys och reglerteknik får du redskap för modellering och optimering av energisystem.

Du läser även kurser i samhällsvetenskap som till exempel ekonomi, ledarskap och miljörätt.

Du läser oftast tre kurser parallellt. Ett betydande inslag i utbildningen är studiebesök och exkursioner. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. I flera kurser finns alternativa examinationsformer som hemtentor, projektarbeten och seminarier.

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett större självständigt arbete i årskurs fem. De flesta examensarbeten görs i samarbete med näringslivet. Examensarbetet kan även genomföras utomlands.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på civilingenjörer inom energiområdet är stor och löneutvecklingen är god.

Utlandsstudier

Du har goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Det är vanligast att åka till engelskspråkiga länder som Australien, Kanada, USA, Storbritannien, Irland och nya Zeeland men även länder som Tyskland, Japan och Frankrike är populära. Du kan läsa kurser inom energiområdet och ta med dessa i din examen.


Kontaktinformation

Programstudierektor Civilingenjör Energisystem:

Stephan Köhler, professor
Institutionen för vatten och miljö
Stephan Köhler, 018-673826

Biträdande programstudierektor Civilingenjör Energisystem:

Gertrud Nordlander, utbildningshandläggare 
Institutionen för mark och miljö
Gertrud.Nordlander@slu.se, 018-671986

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se