Networked Silences: Algoritmer och meningsskapande

Senast ändrad: 30 september 2022
Kondensstrimmor.

Vad går förlorat när miljökriser filtreras genom algoritmer? Forskare, offentlig sektor och civilsamhället samlas för att diskutera.

DELTAGARE

 

Nina Wormbs

Nina Wormbs är professor i teknikhistoria på KTH. Wormbs har studerat informationssamhällets infrastruktur och konflikter om ny medieteknik. På senare år har Wormbs forskat mer och mer om vårt sätt att betrakta och förstå miljön.

Sedan 2019 har hon studerat legitimeringsprocesser för ickehandling i klimatfrågan med finansiering från Riksbankens jubileumsfond.

Se mer om Nina Wormbs här.

 

Jonas Andersson SchwarzJonas Andersson Schwarz är docent på Södertörns högskola. Han är tvärvetenskapligt orienterad med starkt intresse för hur vardagsliv påverkas av den samtida, allt mer digitaliserade medieekologin.

Tidigare har han bland annat granskat de specifika faktorer som spelar in för delning av politiska tweets, samt vilken typ av material från sociala medier som fångas upp av traditionella nyhetsmedier.

Se mer om Jonas Andersson Schwarz här.

 

Malte Rödl

Malte Rödl is a researcher at the Mistra Environmental Communication programme. His research is concerned with the interactions of people, 'technology', and the environment and combines insights from science and technology studies, sociology, geography, and systems sciences.

At the Mistra programme, he researches the opening of spaces for transformative encounters in social media and the arts.

Se mer om Malte Rödl här.

 

Daniel Möller Ölgaard.png

Daniel Möller Ölgaard is a senior lecturer in political science at Lund university. He is investigating three examples of the use of new digital media technologies in mediated humanitarianism: social media, Virtual Reality and smartphone apps.

Möller Ölgaard has also researched the emergence of natively digital international politics and digital interfaces with distant suffering.

Se mer om Daniel Möller Ölgaard här.

 

Jutta Haider.Jutta Haider är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Hennes forskning och undervisning rör informationspraktiker och digitala kulturers villkor för produktion, användning och distribution av kunskap och information, bland annat i ett tidigare forskningsprojekt om algoritmer och källkritik finansierat av Vetenskapsrådet.

 

Se mer om Jutta Haider här.

 

 

Stina Söderqvist.jpgStina Söderqvist Stina Söderqvist är kommunkationsstrateg vid Naturvårdsverket med lång erfarenhet av miljöfrågor i statlig förvaltning. Hon deltar från Naturvårdsverket i FN:s klimatförhandlingar.

 

 

 

 

Eva Krutmeijer

Symposiets moderator Eva Krutmeijer är grundare av EKKO AB och har lång erfarenhet av vetenskapskommunikation.

Förutom uppdrag åt forskningsinstitutioner och andra kunskapsorganisationer har hon tagit initiativ till flera tvärvetenskapliga projekt med målet att fördjupa debatten kring kunskap, kommunikation och hållbar utveckling.

Se mer om Eva Krutmeijer här.

PROGRAM: LUNCH TILL LUNCH 6-7 oktober

6 oktober

12.00: Lunch

13.00: Välkomstanförande, Rebecka Wigh-Abrahamsson

13.15: Inledning, Jutta Haider

13.25: Nina Wormbs
Tystad och osynlig? Miljö- och klimatfrågan i offentligheten.
Har och i så fall hur frågor som rör klimat och miljö diskuteras och kommunicerats över tid? Är de utmaningar vi ser i samtiden nya eller finns det återkommande mönster? I sin introduktion till symposiet diskuterar Nina Wormbs miljö- och klimatfrågornas plats över tid och hur man kan förstå meningsskapande processer i brottet mellan nya och gamla medier.

13.50: Jonas Andersson Schwarz
De algoritmiska mediernas dubbelhet: Både en del av problemet och en del av lösningen?
Vi vet sedan länge hur fundamentalt inlemmade medier är i det industrikapitalistiska maskineriet. Det är genom medier som konsumism upprätthålls och begär skapas. Samtidigt är det i medierna som vägar mot en miljövänligare framtid kan formuleras. Annonsering som finansieringsmodell gör medier strukturellt beroende av konsumtionssamhället. Med algoritmiska medier blir detta ännu tydligare, något som avspeglas i de enorma regleringsåtgärder som nu rullas ut inom EU (exv Digital Markets Act och Digital Services Act). Samtidigt är algoritmiska medier anpassningsbara; de formas delvis av användarna, och användare hittar olika sätt att runda algoritmerna.

14.15: Malte Rödl
Kan en papegoja få dig att ändra dig? Reflektioner kring klimatkrisen i sökmotorer
Sökmotorer har blivit kraftfulla verktyg i vardagen som förbinder oss med världen: baserat på indexeringen av webben ger de svar på våra frågor. Med avstamp i ett antal exempelsökningar från vardagslivet, reklam och olika onlineforum kommer Malte Rödl att diskutera hur sökord och resultatsidor skapas och reproduceras och därmed visa hur sökmotorer – precis som papegojor – ofta skapar en ekokammare full av osynliga och okända antaganden.

14.40: Kaffe.

15.00: TBA.

15.35: Daniel Möller Öllgard
Att visa klimatnödläget online: Algoritmiska föreställningar och digitala (o)synligheter
Humanitära organisationer och miljöorganisationer använder sig alltmer av algoritmstyrda medieplattformar som Facebook för att skapa medvetenhet hos allmänheten och för att mobilisera till kollektiva åtgärder mot klimatnödläget. I sitt föredrag kommer Daniel Møller Ølgaard att diskutera de idéer, övertygelser och visioner som investerats i dessa plattformar och reflektera över de etiska och politiska konsekvenserna av algoritmiska mediers växande inflytande över miljökommunikationen.

16.00: Förfriskningar

16.30-17.30: Nätverkande

18.00-20.00: Paneldiskussion: Vad vet vi om algoritmiska plattformar och miljökommunikation? Med Nina Wormbs, Jonas Andersson Schwarz, Jutta Haider och Stina Söderqvist (Naturvårdsverket).

7 oktober

09.00-12.00: Arbetsmöte för forskare: Vad behöver vi veta om miljökommunikation på algoritmiska plattformar? 

Plats

Den 6 oktober arranger symposiet på Uppsala konstmuseum, i Uppsala slott. Klicka här för att länkas till Google Maps.

Den 7 oktober sker det på SLU Ultuna Campus.

Kostnad

Hela symposiet är gratis för alla deltagare. Vi har möjlighet att stödja ett begränsat antal deltagare med resa och logi. Kontakta Erik Hallstensson här.

Luncherna är vegetariska. Har du frågor om lunch och förfriskningar, kontakta Erik Hallstensson här.

Arrangörer

Jutta Haider, Professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås.

Malte Rödl, forskare i miljökommunikation, SLU.

Sofie Joosse, forskare i miljökommunikation, SLU.

René van der Wal, professor, SLU.

Sönke Lorenzen, Greenpeace

Rebecka Wigh-Abrahamsson, kurator, Uppsala konstmuseum