CV-sida

Malte Rödl

Malte Rödl
Forskare i Miljökommunikation | Researcher in Environmental Communication

Presentation

Min forskning handlar om interaktion mellan människor, 'technologi', och miljön, och beroer på insikterna från teknik- och vetenskapsstudier, sociologi, geografi, and systemteori. Min forskning analysera miljökommunikation genom diskurser och praktiker och är främst fokusserat på förändringsprocesser och vardagslivets koppling till miljöfrågor genom teknik.

För mer information hänvisas till engelska CV sidan.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala