(Tvär)vetenskaplig samproduktion av kunskap

Senast ändrad: 02 juni 2023
Spelpjäser i olika färger på ett spelbräde, foto.

Samproduktion av kunskap anses vara en lovande strategi för att stödja utveckling, tillämpning och implementering av åtgärder i komplexa och brådskande situationer.

Tvärvetenskaplig samproduktion av kunskap ger olika perspektiv, värderingar och engagemang från flera intressenter från olika discipliner och samhällsaktörer med olika bakgrund. Detta bidrar till kreativa, inkluderande och meningsfulla samarbeten.

Underlätta övergången mot en hållbar framtid

Vi undersöker hur miljökommunikation kan reformeras genom samproduktion av kunskap och hur nya typer av kunskaper skapas genom kollaborativa processer mellan akademiska aktörer och andra samhällsaktörer.

Målet är att möjliggöra nya typer av praktiker och processer för att stödja övergångar till en hållbar framtid. Vi arbetar tillsammans med ett brett spektrum av samhällspartners.

Inom detta fokusarbete arbetar vi med följande fallstudier.

Läs med om fallstudierna på den engelska sidan.

Involverade forskare

Porträttfoto av en man, foto.Neil Powell

Professor i hållbar utveckling vid University of the Sunshine Coast och forskningsledare vid SWEDESD – Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet

Email: neil.powell@swedesd.uu.se

Porträttfoto av en kvinna, foto.Eva Friman

Programchef för Mistra Environmental Communication
Föreståndare och forskare vid vid SWEDESD – Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet

Email: eva.friman@swedesd.uu.se

Porträttfoto av en man, foto.Marcus Bussey

Senior forskare och biträdande chef på School of Social Sciences, University of the Sunshine Coast

Email: mbussey@usc.edu.au

Porträttfoto av en kvinna, foto.Thao Do

Forskningsassistent vid SWEDESD – Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet

Email: thao.do@swedesd.uu.se

Porträttfoto av en kvinna, foto.Stina Powell

Forskare vid avdelningen för miljökommunikation, institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet 

Email: stina.powell@slu.se

Porträttfoto av en man, foto.Kevin Bishop

Professor vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi vid Sveriges lantrbruksuniversitet

Email: kevin.bishop@slu.se

Porträttfoto av en kvinna, foto.Sara Holmgren

Forskare vid avdelningen för miljökommunikation, institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet 

Email: sara.holmgren@slu.se

 
 
Porträtt av kvinna. Foto.
Sanna Barrineau

Doktorand

Email: sanna.barrineau@slu.se

 

Porträtt av man. Foto.
Max Whitman

Doktorand

Email: max.whitman@swedesd.uu.se