SLU-nyhet

Symposium: Algoritmernas raderade miljökommunikation

Publicerad: 07 juni 2022
Kondensstrimmor.

Hur samproducerar algoritmiska plattformar, människor och organisationer diskurser, praktiker och kommunikativa normer som implicit eller explicit döljer miljöfrågor?

Den 6-7 Oktober bjuder Mistra Environmental Communication in till symposium och workshop på Uppsala slott om den saknade miljökommunikationen på algoritmiska plattformar.

Algoritmer föredrar av nödvändighet vissa perspektiv framför andra. Det har betydelse för vilka miljöfrågor som för större och mindre uppmärksamhet, till exempel i den offentliga debatten. Då uppstår det forskarna bakom symposiet kallar nätverkstystnader (networked silences).

Som en del av kollektivt meningsskapande om miljöfrågor har nätverkstystnader konkreta betydelser för vetande och handlande i vardagen, samhället och politiken. Så formas villkoren för meningsfull förändring. Det är därför av stor betydelse att kartlägga nätverkstystnaderna och förstå de specifika mekanismer som möjliggör och vidmakthåller dem.

Arrangemanget har en egen sida där du kan anmäla dig här: Networked Silences.

Symposiet hålls på engelska och svenska och samlar forskare, offentlig sektor och civilsamhället i Sverige.


Kontaktinformation