SLU-nyhet

Ny verktygslåda till museer

Publicerad: 13 april 2022
Tre personer sitter på en bänk med ryggen mot kameran. De  tittar mot en vägg fylld med  porträtt av olika människor. Foto.

Arbetsgrupper ska i ett nytt projekt hitta nya verktyg till museers klimatarbete.

Med medel från Mistra Environmental Communications strategiska reserv ska sex arbetsgrupper träffas. Arbetsgrupperna ska bestå av museirepresentanter, forskare från projektet och till exempel filosofer, konstnärer eller klimatpsykologer. Varje arbetsgrupp är skräddarsydd för olika museers behov, till exempel konstmuseer, etnografiska och historiska museer och naturvetenskapliga museer.

Målet är att samla erfarenheter och perspektiv i en handfast men samtidigt rymlig verktygslåda för arbete med hållbarhetsmål och klimat. Museer ska kunna arbeta med hållbarhet som mötesplatser för alla, utöver museernas eget arbete för att själva bli hållbara. Verktygslådan ska göras tillgänglig för alla Sveriges museer.

Projektet finansieras av den strategiska reserven. Detta är en summa pengar som har avsatts för att stödja aktiviteter som går utöver det nuvarande programmets arbete och som utökar och/eller förstärker programmet på strategiska och innovativa sätt. Läs mer om den strategiska reserven (på engelska) https://www.slu.se/mistra-ec/strategicreserve