2 Känslor

Senast ändrad: 08 mars 2023

I det andra steget zoomar du in på vad du kände i situationen. Genom att beskriva känslorna kan vi få tillgång till viktig information både om situationen och om oss själva.

Stödjande frågor:

  • Vad kände du? Var det glädje, sorg, förvåning, nyfikenhet, ilska, rädsla, skam, besvikelse, frustration eller någon annan känsla?
  • Vad var det som fick dig att känna så? Vad eller vem var känslan riktad mot?
  • Vad tror du att de andra som var med kände?

Råd och tips:

  • Försök att undvika att förklara och värdera i det här steget. Besvara istället frågorna om känslor så utförligt som möjligt.
  • Att identifiera och sätta ord på känslor kan kräva träning. Ge inte upp även om det är svårt till att börja med.

Till steg 3

 

Tillbaka till reflektionscykeln

Exempel:

När chefen sa att han inte såg värdet med workshopen så kände jag mig lite skamsen för att jag inte hade gjort ett bra jobb som mötesledare. När jag valde att förklara värdet med vår samverkan hade jag blandade känslor. Bitvis kände jag mig glad över att det gick att förklara vad som var värdefullt, samtidigt som jag hade en gnagande rädsla för att han inte skulle se det på samma sätt. Jag var även rädd för att jag gjorde fel som försvarade workshopen. Kanske hade det varit bättre att inte säga något?

Mina känslor riktades framförallt mot chefen. Men jag tänker även att min rädsla härstammade från att jag var orolig för hur hela gruppen skulle uppfatta mitt agerande. Det är svårt att veta hur de andra deltagarna uppfattade det hela. Jag såg att några skruvade lite på sig, så det är möjligt att de också kände oro eller frustration kanske.


Kontaktinformation