Aktiviteter för kunskapsutveckling (WP7)

Senast ändrad: 03 juli 2023
Mingelbild från monter på Elmia lantbruk 2023. Foto.

WP7 arbetar med att samordna och stödja en inter- och transdisciplinär kunskapsutveckling, metodologisk innovation, kompetensutveckling och informationsspridning. Detta sker i nära samverkan och partnerskap med aktörer inom den svenska livsmedelssektorn, både inom och utanför SustAinimal.

Vi har som utgångspunkt att vi behöver använda oss av en kombination av olika metoder för att lyckas med kunskapsutveckling, kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad som sker i partnerskap med flera aktörer. Vi organiserar och stödjer en mängd aktiviteter, som exempelvis att etablera nya samverkansplattformar, introducera nya metoder för samarbete och samproduktion, stödja implementeringen av regionala Living Labs, initiera kompetensutveckling inom strategisk områden, samt kontinuerligt följa och utvärdera projektaktiviteter.

WP7 arbetar tillsammans med samtliga arbetspaket och stödjer dem i design och genomförande av aktiviteter. Dessutom fungerar WP7 som stöd för kommunikationen inom SustAinimal och mellan centret och externa samarbetspartners. För att säkerställa bästa möjliga kunskapsutbyte inom SustAinimal, så är WP7 också värd för ett internt processteam, med representanter från WP2, 4 och 6.