Aktiviteter för kunskapsutveckling (WP7)

Senast ändrad: 06 mars 2023

WP7 kommer att samordna och stödja en inter- och transdisciplinär kunskapsutveckling, metodologisk innovation, kompetensutveckling och informationsspridning. Detta sker i nära samverkan och partnerskap med aktörer inom den svenska livsmedelssektorn, både inom och utanför SustAinimal.

WP7 har som utgångspunkt att vi måste använda oss av en kombination av olika metoder för att lyckas med kunskapsutveckling, kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad som sker i partnerskap med flera aktörer. Vi kommer därför att organisera och stödja en mängd aktiviteter, exempelvis att etablera nya samverkansplattformar, introducera nya metoder för samarbete och samproduktion, stödja implementeringen av regionala Living Labs, initiera kompetensutveckling inom strategisk områden, samt kontinuerligt följa och utvärdera projektaktiviteter.

WP7 kommer att arbeta tillsammans med samtliga arbetspaket och stödja dem i design och genomförande av aktiviteter. Dessutom kommer WP7 att fungera som stöd för kommunikation inom SustAinimal och mellan centret och externa samarbetspartners. För att säkerställa bästa möjliga kunskapsutbyte inom SustAinimal, så är WP7 också värd för ett internt processteam, med representanter från WP2, 4 och 6.