Sveriges lantbruksuniversitet

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD

Om man är osäker på vad en odlad eller importerad växt ska heta, eller om det kan finnas andra namn på den, kan man hitta svaret genom en sökning på www.slu.se/skud. SKUD innehåller idag över 115.000 vetenskapliga och hortikulturella namn samt mer än 30.000 svenska namn. Därtill finns över 5.000 växtproduktnamn. Med den breda definition på kulturväxter SKUD har, behandlas här så vitt skilda saker som odlade jordbruksväxter och skogsträd, alla slags trädgårdsväxter, rumsväxter, snittblommor, frukter, kryddor, importerat råvirke och virkesprodukter, livsmedel, örtmedicin, tekniska produkter, fiberväxter m.m.

Härutöver får man i SKUD information om växtens naturliga utbredning och vilken typ av växt det är. En viktig del av databasen är referenserna. Man kan söka bland över 10.000 referenser med anknytning till kulturväxternas namn, deras förekomst i Sverige, naturliga utbredning och användning.

Publicerad: 17 november 2016 - slu.se