Forskarutbildning

Senast ändrad: 10 juli 2017
eve-spikning.jpg

Våra doktorander bidrar till ny kunskap om samspelet mellan organismer, landskap, mark, miljö och klimat. Vi studerar allt från nematoder till björn och varg och hela ekosystem. Vill du bli doktorand hos oss?

I forskningen använder vi många olika tekniker till exempel DNA-analys och gps-pejling av stora däggdjur. Doktorandernas resultat ger värdefulla pusselbitar om ekologiska grundläggande frågor och kunskapen kan ofta användas praktiskt i naturvård, viltförvaltning, skogsbruk och jordbruk. Vi samarbetar med andra forskningsinstitutioner, kommuner, länsstyrelser, näringsliv, bönder och med den offentliga sektorn.

Vill du bli doktorand på institutionen för ekologi? Alla våra doktorandtjänster annonseras ut på SLU:s sida för lediga jobb.

Forskarskolor

SLU:s forskarskolor erbjuder kurser, workshopar och seminarier för doktorander - det både fördjupar och breddar kunskaperna. Institutionen för ekologi är engagerad i forskarskolorna:

Ekologi - grunder och tillämpningar

Bionergi

Avhandlingar

Du hittar avhandlingar från institutionen för ekologi via SLU-bibliotekens databas Epsilon.


Kontaktinformation

Erik Öckinger, forskare, studierektor för forskarutbildningen
Insitutionen för ekologi, SLU
erik.ockinger@slu.se    018-672303