Miljöövervakning av smågnagare

Senast ändrad: 22 mars 2017 - slu.se

 Projektledare:
fr.o.m. 2016-07-01 Frauke Ecke (tidigare Birger Hörnfeldt), Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) ingår som ett av många delprogram i den Nationella miljöövervakningen (NMÖ) i Naturvårdsverkets regi; programmet kallades tom 2010 Miljöövervakning av smådäggdjur, eftersom även bl a näbbmöss registreras.

Sorkar och lämlar utgör basföda för rovviltet. Förändringar i sork- och lämmelbeståndens storlek eller miljögiftshalter har därför potential att få långtgående konsekvenser för den biologiska mångfalden av våra rovfåglar, ugglor och rovdäggdjur.

Läs mer här om miljöövervakningens bakgrund mm

Från 2016 års resultat: Fortsatt låga beståndstätheter för gråsiding

  

Här hittar Du fler resultat från miljöövervakningen av smågnagare:

Vindeln, Västerbotten 1971-2016
Grimsö, Västmanland 1973-2015
Norra Kvill, Småland 1981-2003
Boa-Berg, Halland 1985-90
Ammarnäs, Lappland 1995-2015
Stora Sjöfallet, Lappland 2001-2015
Vålådalen/Ljungdalen, Jämtland/Härjedalen 2001-2015

Här hittar Du uppgifter om antal fångade och sparade smådäggdjur per art för Miljöprovbanken

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se