Sveriges lantbruksuniversitet

Program Biologisk mångfald

Vi följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

pavel_750.jpg

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Kontakta mig gärna!

Pavel Bína, koordinator. E-post: pavel.bina@slu.se, tel. 018-67 34 06, Artdatabanken

Artportalbildny.jpg

Artengagera dig, rapportera dina obsar!

I Artportalen kan du enkelt söka och rapportera in dina artobservationer. Artportalen är ett webbaserat system för fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Här lagras över 50 miljoner artobservationer och antalet fynd byggs på hela tiden.

Vill du bidra med mer omfattande observationer? Bli flora- eller faunaväktare!

Publicerad: 15 juni 2016 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se