Sveriges lantbruksuniversitet

NILS, Nationell inventering av landskapet i Sverige

NILS är ett nationellt miljöövervakningsprogram med syfte att samla, analysera och presentera data om hur landskapet i Sverige ser ut och förändras över tid.