Sveriges lantbruksuniversitet

SCAW (Swedish Centre for Animal Welfare)

Nationellt centrum för djurvälfärd

SCAW arbetar med frågor inom djurvälfärd och djurskydd.