Sveriges lantbruksuniversitet

Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW

SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd, arbetar med frågor inom djurvälfärd och djurskydd. Vi har tre huvuduppgifter:

  • SCAW arrangerar utbildningar inom djurskydd och djurvälfärd.
  • SCAW främjar forskning inom djurskydd och djurvälfärd.
  • SCAW fyller en expertfunktion inom djurskydd och djurvälfärd.

SCAWs vision is that welfare will improve for all animals,
and that there is an understanding and willingness to pay for this.

Publicerad: 15 september 2016 - Sidansvarig: maria.lonn@slu.se