SKUD
Svensk Kulturväxtdatabas
SKUD
Svensk Kulturväxtdatabas

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD)

Om man är osäker på vad en odlad eller importerad växt ska heta, eller om det kan finnas andra namn på den, kan man hitta svaret genom en sökning på www.slu.se/skud. SKUD innehåller idag över 100.000 vetenskapliga och hortikulturella namn samt mer än 30.000 svenska namn. Därtill finns nära 5.000 växtproduktnamn. Med den breda definition på kulturväxter SKUD har, behandlas här så vitt skilda saker som odlade jordbruksväxter och skogsträd, alla slags trädgårdsväxter, rumsväxter, snittblommor, frukter, kryddor, importerat råvirke och virkesprodukter, livsmedel, örtmedicin, tekniska produkter, fiberväxter m.m.

Härutöver får man i SKUD information om växtens naturliga utbredning och vilken typ av växt det är. En viktig del av databasen är referenserna. Man kan söka bland över 10.000 referenser med anknytning till kulturväxternas namn, deras förekomst i Sverige, naturliga utbredning och användning.

Skud växt

Nyheter

2016-02-04 -  SKUD fortsätter att sanera förmodat stötande inhemska namn
Vi är alla en del av världen. Informationsspridning är i dag blixtsnabb via internet. Tyvärr är det inte bara positiva krafter som verkar på nätet. Mindre omdömesgilla personer fortsätter att sprida nedsättande...

Vetenskapliga redaktörer från:

Göteborgs Botaniska trädgårdEvolutionsmuseet

Uppsala universitet Evolutionsmuseet

 

Medfinansiering från:

Gröna näringens riksorganisation

Splendor Plant

 

SvePlant

Blomsterlandet

 

E-planta

Elitplantstationen

Europeiska jordbruksfonden

 

 
Sidan uppdaterad: 2016-05-19.

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas.  www.slu.se/skud