Nationell Inventering av Landskapet i Sverige
Nationell Inventering av Landskapet i Sverige

  

NILS är ett nationellt miljöövervaknings-program som undersöker hur förutsättningarna för den biologiska mångfalden i Sverige ser ut och förändras över tiden. Vi fältinventerar och flygbildstolkar ett permanent stickprov av alla landmiljöer i det svenska landskapet.

NILS finansieras i huvudsak av Naturvårdsverket och resultaten används bland annat till uppföljning av miljökvalitetsmål och forskning. NILS hör till avdelningen för Landskapsanalys vid institutionen för Skoglig resurshushållning, SLU, och ingår i SLU:s fomaprogram Jordbrukslandskap.

>Läs mer om NILS  


Nyheter

2014-04-15 -  Nya programchefer
Hans Gardfjell och Pernilla Christensen, båda vid skoglig resurshushållning, har utsetts till nya programchefer för miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS). Hans...

Kontakt

Programchef: Pernilla Christensen och Hans Gardfjell

Webbansvarig: Maud Tyboni

Postadress: NILS, Skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå

Internt (inloggning krävs)

Landskapsanalys arbetsplats

Fältportalen


 
Sidan uppdaterad: 2014-04-15.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen