Nationell Inventering av Landskapet i Sverige
Nationell Inventering av Landskapet i Sverige

NILS-provyta

NILS logotyp

NILS är ett nationellt miljöövervaknings-program som undersöker hur förutsättningarna för den biologiska mångfalden i Sverige ser ut och förändras över tiden. Vi fältinventerar och flygbildstolkar ett permanent stickprov av alla landmiljöer i det svenska landskapet.

NILS finansieras i huvudsak av Naturvårdsverket och resultaten används bland annat till uppföljning av miljökvalitetsmål och forskning. NILS hör till avdelningen för Landskapsanalys vid institutionen för Skoglig resurshushållning, SLU, och ingår i SLU:s fomaprogram Jordbrukslandskap.

>Läs mer om NILS


Nyheter

2015-11-11 -  Vad händer i Jordbrukslandskapet?
Data från NILS kan användas för att beskriva tillstånd och följa förändringar i jordbrukslandskapet.
2015-01-13 -  Metodutveckling för NILS 5x5 km-ruta
I en ny arbetsrapport från NILS redovisas möjligheter och begränsningar för användning av laserdata och optiska satellitbilder för att automatisera karteringen av NILS 5x5 km-ruta. Arbetet visar bl.a....
2014-10-06 -  Miljöstöd indikatorer skog NILS
NILS har fått Foma-medel från Program Skog för att ta fram indikatorer för uppföljning av miljömålet Levande skogar, tillsammans med Skogsstyrelsen.
2014-09-10 -  NILS – data och biodiversitetsindikatorer
Data från NILS fält- och flygbilder har använts för att testa hur skogsbeståndsparameterar korrelerar med diversitet av arter. Resultaten visar att det går att bedöma artdiversiteten utifrån skogsbeståndsstruktur....
2014-05-15 -  Är kalfjället fortfarande kalt?
Arealen kalfjäll i Sverige är lika stor i dag som i början av 2000-talet. Det visar resultat från Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS).

Kontakt

Programchef: Jean-Michel Roberge

Webbansvarig: Erik Cronvall

Postadress: NILS, Skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå


Internt (inloggning krävs)


 
Sidan uppdaterad: 2016-04-22. Sidansvarig: erik.cronvall@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen