Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU:s forskning

 Provrörsväxt. Foto: Viktor Wrange

Djur, växter och människor i forskningen vid SLU 

SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik och bioteknik. Djurs och människors hälsa, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion är några viktiga områden.

SLU har en stark bas av grundforskning kombinerad med en problemorienterad, tillämpad forskning och miljöanalys.

SLU är ett forskningsintensivt universitet. En stor del av all biologisk forskning i Sverige sker vid SLU, bland annat med inriktning på en hållbar utveckling, både nationellt och globalt. 

Nyheter

2014-10-21 -  ”Djurskyddslagen inget verktyg för kostvanor”
”Vi ser med tillfredsställelse att LRF och företrädare för berörda uppfödare välkomnar att vi fokuserar på den svenska djurskyddsmedaljens bistra baksida."
2014-10-16 -  ”Inrätta ett miljöpolitiskt råd”
På samma sätt som inom innovationspolitik bör ett miljöpolitiskt råd inrättas under regeringschefen. Sverige bör fortsätta att gå före på klimatområdet.
2014-10-15 -  SLU:are bakom bok om råg
Boken Rye and Health (Råg och hälsa) sammanfattar ett långtgående nordiskt forskningssamarbete med SLU som en viktig aktör. Råg är unik i sitt mycket höga innehåll av kostfibrer och många bioaktiva ämnen....
2014-10-15 -  Forskning pågår om skadeinsekternas värsting i Europa, bananflugans kusin
För några veckor sedan gjordes det första svenska fyndet av en fruktad skadeinsekt i frukt- och bärodlingar, bananflugesläktingen Drosophila suzukii. Fyndet var dock inte helt oväntat, och redan för tre...

Söker du ämneskunskap?

Enbär. Foto: Nora Adelsköld

Läs, lyssna, titta och fråga!


Excellent forskning

Läs mer om SLU:s framgångsrika forskargrupper, några stora forskningsanslag, individuella forskarutmärkelser, publiceringar och citeringar av SLU-forskares artiklar, forskningssamarbeten och universitetsrankning.


Sidan uppdaterad: 2014-10-20. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen