Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU:s forskning

Provrörsväxt. Foto: Viktor Wrange

Djur, växter och människor i forskningen vid SLU 

SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik och bioteknik. Djurs och människors hälsa, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion är några viktiga områden.

SLU har en stark bas av grundforskning kombinerad med en problemorienterad, tillämpad forskning och miljöanalys.

SLU är ett forskningsintensivt universitet. En stor del av all biologisk forskning i Sverige sker vid SLU, bland annat med inriktning på en hållbar utveckling, både nationellt och globalt. 

Nyheter

2014-04-23 -  Nya rön om älgens överlevnad i Sydsverige
Tillgång på foder och dess kvalitet är sannolikt de enskilt viktigaste faktorerna för att förklara älgstammens fortlevnad och särskilt älgkalvars överlevnad sommartid. Dessa faktorer kan påverkas såväl...
2014-04-23 -  Framtidens bönder är redan här – två SLU:are intervjuas i tidningen Extrakt
Trender i svenskt jordbruk är temat i två nya artiklar i forskningsrådet Formas tidning Extrakt. Den ena bygger på en intervju med Anders Wästfelt, agrarhistoria, och handlar om den enorma strukturomvandling...
2014-04-23 -  Svårt beräkna mjölkkornas klimatpåverkan, men det finns motåtgärder
Mjölkkon har varit motorn i svenskt jordbruk genom sin förmåga att omvandla betesväxter till högvärdigt protein och gödsel till våra grödor, men idag får hon kritik för idisslandets bidrag till växthuseffekten....
2014-04-22 -  Stressade kor ökar olycksrisken
Jordbruket är en olycksdrabbad bransch, och särskilt riskfyllt är det att vara mjölkbonde. Ett sätt att minska riskerna är lära sig att läsa av djuren bättre, så att man uppfattar varningssignalerna när...

Tio intresseområden ...

Kor på bete vid havet. Foto Nora Adelsköld

... för yrkesverksamma och olika intressegrupper i samhället.


Söker du ämneskunskap?

Enbär. Foto: Nora Adelsköld

Läs, lyssna, titta och fråga!


Excellent forskning

Läs mer om SLU:s framgångsrika forskargrupper, några stora forskningsanslag, individuella forskarutmärkelser, publiceringar och citeringar av SLU-forskares artiklar, forskningssamarbeten och universitetsrankning.


Sidan uppdaterad: 2014-02-25. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen