Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU:s forskning

 Provrörsväxt. Foto: Viktor Wrange

Djur, växter och människor i forskningen vid SLU 

SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik och bioteknik. Djurs och människors hälsa, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion är några viktiga områden.

SLU har en stark bas av grundforskning kombinerad med en problemorienterad, tillämpad forskning och miljöanalys.

SLU är ett forskningsintensivt universitet. En stor del av all biologisk forskning i Sverige sker vid SLU, bland annat med inriktning på en hållbar utveckling, både nationellt och globalt. 

Nyheter

2016-02-12 -  ”Fakta knappast protektionistiskt”
"Att delta i debatten om skillnader mellan den svenska och den EU-gemensamma djurskyddslagstiftningen med fakta kan väl inte uppfattas som protektionistiskt? Många livsmedelskonsumenter är beredda att...
2016-02-09 -  ”Stadsplanerarna missar barnen”
Sverige var tidigare ett föregångsland när det gäller barns utemiljöer. Men av någon anledning ses barnen i dag som ett särintresse, något som inte kan tas hänsyn till överallt – inte ens där det byggs...
2016-02-04 -  Svårt bedöma Östersjötorskens ålder och tillväxt
Forskarna kan idag inte ge några säkra råd om hur stort torskfisket kan vara i Östersjön. Åldersbestämningen har blivit så osäker att det inte går att göra bra prognoser för beståndens utveckling. Nu görs...
2016-02-03 -  Mjölmask råvara i proteinpulver
Kan proteinpulver framställt från mjölmask bli en framtida ingrediens i livsmedel? En forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), ledd av professor Maud Langton och docent Rikard Landberg, har...

Söker du ämneskunskap?

Enbär. Foto: Nora Adelsköld

Läs, lyssna, titta och fråga!


Excellent forskning

Läs mer om SLU:s framgångsrika forskargrupper, några stora forskningsanslag, individuella forskarutmärkelser, publiceringar och citeringar av SLU-forskares artiklar, forskningssamarbeten och universitetsrankning.


Sidan uppdaterad: 2016-01-28. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se