Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU:s forskning

 Provrörsväxt. Foto: Viktor Wrange

Djur, växter och människor i forskningen vid SLU 

SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik och bioteknik. Djurs och människors hälsa, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion är några viktiga områden.

SLU har en stark bas av grundforskning kombinerad med en problemorienterad, tillämpad forskning och miljöanalys.

SLU är ett forskningsintensivt universitet. En stor del av all biologisk forskning i Sverige sker vid SLU, bland annat med inriktning på en hållbar utveckling, både nationellt och globalt. 

Nyheter

2015-10-12 -  Vinnova-bidrag till SLU
Två SLU- projekt får tillsammans tio miljoner kronor av Vinnova inom utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport. Det handlar om forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra...
2015-10-12 -  5 miljoner till projekt om PFAS i jord och grundvatten
Per- och polyfluoroalkylämnen (PFAS) har på senare år uppmärksammats som förorening i dricksvatten. Nu har SLU-forskare fått 5 miljoner från VINNOVA för nya tekniker som kan minska effekterna från förorenad...
2015-10-12 -  De mutationer vi bär gör vår avkomma redo att möta förändringar i omvärlden
Genetisk variation ger levande organismer förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar i livsmiljön. Ett test av gränserna för anpassningsförmågan är att utsätta en population för ett riktat urval...
2015-10-12 -  Lyckat hästköp kräver bra matchning
Att köpa häst kan för många vara deras livs viktigaste affär. Ett hästköp rymmer många drömmar och förhoppningar. Men hur gör man för att hitta rätt häst? Och vilka egenskaper hos hästen är viktiga för...

Söker du ämneskunskap?

Enbär. Foto: Nora Adelsköld

Läs, lyssna, titta och fråga!


Excellent forskning

Läs mer om SLU:s framgångsrika forskargrupper, några stora forskningsanslag, individuella forskarutmärkelser, publiceringar och citeringar av SLU-forskares artiklar, forskningssamarbeten och universitetsrankning.


Sidan uppdaterad: 2015-07-02. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se