Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för akvatiska resurser

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till institutionen för akvatiska resurser!

Nyheter

2016-05-17 -  Nya Aqua reports om biologiska undersökningar vid 3 svenska kärnkraftverk
Flera rapporter som sammanfattar de biologiska undersökningarna vid tre svenska kärnkraftverk har nu publicerats.
2016-05-11 -  Jobba med svartmunnad smörbult i ditt x-jobb?
För att kartlägga närvaron av svartmunnad smörbult i Mälaren kommer både transektdykningar och predatorstudier på musselfaunan att utföras under sommar/höst 2016. Musslor och snäckor är huvudföda för arten,...
2016-05-11 -  Fisk som miljöindikator
I vår senaste Aqua reports, Fisk som miljöindikator, berättar vi om hur fisk och skaldjur beror av sin omvärld och om hur de påverkas av olika förändringar orsakade av mänsklig aktivitet. Denna kunskap...

Vi bedriver forskning, miljöövervakning och -analys inom färsk-, brack- och saltvattensekologi med fokus på fisk och skaldjur. Vi utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser. 

Vår kombination av forskning, datainsamling och rådgivning till förvaltning, från lokal till internationell skala, skapar en stimulerande miljö för forskning och utbildning med stor samhällsrelevans. Välkommen hit!

Avdelningar

 
Sidan uppdaterad: 2016-03-18. Sidansvarig: anders.i.jonsson@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen