Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

 

Vi utbildar och forskar om växter som används för produktion av livsmedel, djurfoder och energi. Experter inom olika discipliner (markvetenskap, ekologi, växtfysiologi, statistik, meteorologi, datorsimulering) undersöker tillsammans hur olika produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastningsnivå, produktkvalitet och den omgivande miljön. Vårt uppdrag är att bidra till att utveckla ett hållbart jordbruk. 

Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige och driver, tillsammans med Institutionen för Mark och Miljö, Ekhaga försöksgård där flera av våra fältförsök läggs ut. Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och FältForsk.

Forskningsområden

Agrara odlingssystem Odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem.
Lövträdsodling Hållbar produktion av träbiomassa som kan användas till energi och användning av snabbväxande träd för att rena avloppsvatten.
Ogräsbiologi och ogräsreglering Egenskaper och miljöfaktorer som avgör om ett ogräs blir framgångsrikt eller inte. Den kunskapen kan användas till exempel för att bekämpa ogräs.
Växtekologi Samspel mellan växter och mellan växter och miljön. Genom att känna till mer om vad som ligger bakom grödornas tillväxt, hälsa och användning av resurser kan vi förbättra grödors avkastning och hälsa.

Nyheter

2015-06-14 -  Poppelkommissionen breddar verksamheten
Poppelkommissionen är till för forskare, odlare och andra som är intresserade av salix- och poppelodling. Nu är det möjligt att söka medlemskap i föreningen, ett sätt att göra verksamheten bredare och...
2015-06-11 -  Gamla vetesorter kan lösa nutidens problem
I framtiden måste jordbruket producera mer mat men med mindre miljöpåverkan. Gamla vetesorter kan vara ett sätt att nå det målet. Forskare vid SLU och Isfahan University of Technology i Iran har visat...
2015-06-02 -  Upprepad stubbearbetning inte alltid nödvändig för kvickrotsbekämpning
Att bekämpa kvickrot mekaniskt, utan bekämpningsmedel, kräver mycket diesel, men det går att minska energiförbrukningen. Ett sätt är att bara använda upprepad stubbearbetning när det verkligen behövs,...
2015-05-08 -  Tidningen Land om poppelodling
Lars Christersson, professor emeritus på institutionen för Växtproduktionsekologi, intervjuas i Land (Lantbruk och skogsland) om avverkning av poppel i Näsbyholm i Skåne: Poppel gav populärt hög avkas...
2015-04-14 -  Nya ogräs kan bli en plåga för allergiker
Om malörtsambrosian sprids i Sverige kan det bli besvärligt för allergiker skriver Nya Upsala Tidning. Risken är stor att arten anpassar sig efter svenska förhållanden, särskilt med tanke på klimatförändringarna,...

Lokal kalender

Inga händelser kunde hittas.

Kontakt

Prefekt:
Martin Weih, 018-67 25 43

Ställföreträdande prefekt: 
Paula Persson,
018-67 23 58 / 070-53 24 817

Administrativ chef:
Per-Erik Holmlund, 018-67 23 61

Studierektor för grundutbildningen: 
Birgitta Båth, 018-67 23 10

Studierektor för forskarutbildningen:
Ioannis Dimitriou, 018 672553, 0702474583


 
Sidan uppdaterad: 2015-05-13.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se