Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi


Foto: F. Stendahl

Vi utbildar och forskar om växter som används för produktion av livsmedel, djurfoder och energi. Expertis inom olika discipliner (markvetenskap, ekologi, växtfysiologi, statistik, meteorologi, datorsimulering) undersöker tillsammans hur olika produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastningsnivå, produktkvalitet och den omgivande miljön. Vårt uppdrag är att bidra till att utveckla ett hållbart jordbruk. 

Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige och driver, tillsammans med Institutionen för Mark och Miljö, Ekhaga försöksgård där flera av våra fältförsök läggs ut. Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och FältForsk.

Våra forskningsområden

Agrara odlingssystem handlar om grödan i sitt sammanhang. Det ekologiska systemet på åkrar där mat och foder produceras.
Lövträdsodling är inriktat mot att utveckla en hållbar produktion av träbiomassa som kan användas till energi. Vi studerar också hur man kan använda snabbväxande träd för att rena avloppsvatten.
Ogräsbiologi och ogräsreglering fokuserar på vilka egenskaper och miljöfaktorer som avgör om ett ogräs blir framgångsrikt eller inte. Den kunskapen kan användas till exempel för att bekämpa ogräs.
Växtekologi handlar om samspelet mellan växter och mellan växter och miljön. Genom att känna till mer om vad som ligger bakom grödornas tillväxt, hälsa och användning av resurser kan vi förbättra grödors avkastning och hälsa.

Nyheter

2014-04-23 -  Lättare hitta resultat från ekologisk sortprovning
Vi har samlat resultat från Ekologisk sortprovning för att det ska bli lättare för rådgivare och ekologiska lantbrukare att hitta dem.
2014-04-23 -  Mikroberna i torra jordar saknar mat, inte vatten
Jordmikrober kan klassificeras utifrån hur de svarar på torra förhållanden. Vissa tål torka bra, andra undviker torra förhållanden genom att gå in i vila, men alla drabbas de av en begränsad tillgång på...
2014-04-11 -  Webbplats för alla poppelintresserade
Nationella poppelkommissionen har samlat information om odling av poppel- och salixarter på en ny webbplats. Där finns både den senaste forskningen och praktiska tips till odlarna.
2014-03-18 -  Resultat från ekologisk odling av spannmål, trindsäd och potatis
En rapport från institutionen för växtproduktionsekologi visar bland annat vilka sorter av höstvete, höstråg, rågvete, vårvete, vårkorn, havre, åkerböna, lupin, ärter, potatis som ger bäst avkastning vid...
2014-03-06 -  Ny metod för test av samspel mellan genotyp och miljö
Statistiska modeller kan användas för att analysera samspel mellan genotyp och miljö, till exempel när ett antal olika vetesorter undersökts på olika platser. I en artikel publicerad i Biometrics föreslås...

Institutionen för Växtproduktionsekologi är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004

Läs mer om vår miljöcertifiering

Prefekt

Martin Weih, 018-67 25 43

Ställföreträdande prefekt: 
Paula Persson,
018-67 23 58 / 070-53 24 817

Administrativ chef:
Per-Erik Holmlund, 018-67 23 61

Studierektor för grundutbildningen
Birgitta Båth, 018-67 23 10

Studierektor för forskarutbildningen:
Lars Andersson, 018-67 33 66


 
Sidan uppdaterad: 2014-02-22.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen