Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

 

Vi utbildar och forskar om växter som används för produktion av livsmedel, djurfoder och energi. Experter inom olika discipliner (markvetenskap, ekologi, växtfysiologi, statistik, meteorologi, datorsimulering) undersöker tillsammans hur olika produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastningsnivå, produktkvalitet och den omgivande miljön. Vårt uppdrag är att bidra till att utveckla ett hållbart jordbruk. 

Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige och driver, tillsammans med Institutionen för Mark och Miljö, Ekhaga försöksgård där flera av våra fältförsök läggs ut. Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och FältForsk.

Forskningsområden

Agrara odlingssystem Odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem.
Lövträdsodling Hållbar produktion av träbiomassa som kan användas till energi och användning av snabbväxande träd för att rena avloppsvatten.
Ogräsbiologi och ogräsreglering Egenskaper och miljöfaktorer som avgör om ett ogräs blir framgångsrikt eller inte. Den kunskapen kan användas till exempel för att bekämpa ogräs.
Växtekologi Samspel mellan växter och mellan växter och miljön. Genom att känna till mer om vad som ligger bakom grödornas tillväxt, hälsa och användning av resurser kan vi förbättra grödors avkastning och hälsa.

Nyheter

2015-11-10 -  Formasbidrag till protozoer och podd
Ida Karlsson fick mobilitetsstöd från Formas för projektet "Protozoer för att öka sjukdomshämningen i jord" och Lisa Beste fick bidrag för att utveckla vetenskapspodden RadioScience.
2015-11-05 -  Växtdofter kan användas för att skydda grödan mot virus
Växtvirus som överförs av insekter är ett stort hot mot jordbruket, särskilt i ett framtida varmare klimat. En nyligen publicerad studie kan vara första steget att skydda grödan mot virus som sprids av...
2015-10-06 -  GMO påverkar jordbruksekosystem indirekt
När genetiskt modifierade organismer (GMO) har påverkat jordbruksekosystem, har det snarare varit frågan om indirekta än direkta effekter. Det har inte varit den förändrade egenskapen i sig som påverkat...
2015-09-29 -  Bilder från Öppet Campus
Öppet Campus blev en rolig och spännande dag för både besökare och oss som var på plats för att visa upp Ekologicentrums forskning.
2015-09-23 -  Giftbildande mögelsvampar i spannmål kartläggs med ny metod
Betydande mängder spannmål har under senare år innehållit så mycket mögelgifter att de har fått skickas till förbränning. Nu har Ida Karlsson från SLU utvärderat en metod som gör det möjligt att identifiera...

Lokal kalender

Inga händelser kunde hittas.

Kontakt

Prefekt:
Martin Weih, 018-67 25 43

Ställföreträdande prefekt: 
Paula Persson,
018-67 23 58 / 070-53 24 817

Administrativ chef:
Per-Erik Holmlund, 018-67 23 61

Studierektor för grundutbildningen: 
Birgitta Båth, 018-67 23 10

Studierektor för forskarutbildningen:
Ioannis Dimitriou, 018 672553, 0702474583


 
Sidan uppdaterad: 2015-10-13.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se