Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

 

Vi utbildar och forskar om växter som används för produktion av livsmedel, djurfoder och energi. Experter inom olika discipliner (markvetenskap, ekologi, växtfysiologi, statistik, meteorologi, datorsimulering) undersöker tillsammans hur olika produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastningsnivå, produktkvalitet och den omgivande miljön. Vårt uppdrag är att bidra till att utveckla ett hållbart jordbruk. 

Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige och driver, tillsammans med Institutionen för Mark och Miljö, Ekhaga försöksgård där flera av våra fältförsök läggs ut. Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och FältForsk.

Forskningsområden

Agrara odlingssystem Odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem.
Lövträdsodling Hållbar produktion av träbiomassa som kan användas till energi och användning av snabbväxande träd för att rena avloppsvatten.
Ogräsbiologi och ogräsreglering Egenskaper och miljöfaktorer som avgör om ett ogräs blir framgångsrikt eller inte. Den kunskapen kan användas till exempel för att bekämpa ogräs.
Växtekologi Samspel mellan växter och mellan växter och miljön. Genom att känna till mer om vad som ligger bakom grödornas tillväxt, hälsa och användning av resurser kan vi förbättra grödors avkastning och hälsa.

Nyheter

2015-12-21 -  Pilotprojekt om poppel kan ge odlarna bättre avkastning
När bör poppelplanteringar avverkas och hur tätt träden ska stå för att odlaren ska få så stor avkastning som möjligt? Det ska forskare på SLU ta reda på i ett pilotprojekt.
2015-12-19 -  Dikt om nyckelpigor i avslutning på vetenskapsprogram
Efter fem år i radion lägger det lätttillgängliga vetenskapsprogrammet Institut ner. På avslutningsfesten läste Robert Glinwood på institutionen för växtproduktionsekologi en dikt om nyckelpigor. Enligt...
2015-12-17 -  Mistra Biotech får ytterligare 50 miljoner
Mistra Biotech får pengar för en andra fas. Forskningsprogrammet är inriktat på användning av bioteknik för en hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion.
2015-11-27 -  Växtdofter kan göra att bladlössen går vilse
Bladlöss använder växtdofter för att hitta rätt och genom att manipulera doften hos en gröda kan man störa deras orientering. Det visar forskare vid institutionen för växtproduktionsekologi. Kunskapen...
2015-11-10 -  Formasbidrag till protozoer och podd
Ida Karlsson fick mobilitetsstöd från Formas för projektet "Protozoer för att öka sjukdomshämningen i jord" och Lisa Beste fick bidrag för att utveckla vetenskapspodden RadioScience.

Kontakt

Prefekt:
Martin Weih, 018-67 25 43

Ställföreträdande prefekt: 
Paula Persson,
018-67 23 58 / 070-53 24 817

Administrativ chef:
Per-Erik Holmlund, 018-67 23 61

Studierektor för grundutbildningen: 
Birgitta Båth, 018-67 23 10

Studierektor för forskarutbildningen:
Ioannis Dimitriou, 018 672553, 0702474583


 
Sidan uppdaterad: 2015-10-13.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se