Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

 

Vi utbildar och forskar om växter som används för produktion av livsmedel, djurfoder och energi. Experter inom olika discipliner (markvetenskap, ekologi, växtfysiologi, statistik, meteorologi, datorsimulering) undersöker tillsammans hur olika produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastningsnivå, produktkvalitet och den omgivande miljön. Vårt uppdrag är att bidra till att utveckla ett hållbart jordbruk. 

Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige och driver, tillsammans med Institutionen för Mark och Miljö, Ekhaga försöksgård där flera av våra fältförsök läggs ut. Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och FältForsk.

Forskningsområden

Agrara odlingssystem Odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem.
Lövträdsodling Hållbar produktion av träbiomassa som kan användas till energi och användning av snabbväxande träd för att rena avloppsvatten.
Ogräsbiologi och ogräsreglering Egenskaper och miljöfaktorer som avgör om ett ogräs blir framgångsrikt eller inte. Den kunskapen kan användas till exempel för att bekämpa ogräs.
Växtekologi Samspel mellan växter och mellan växter och miljön. Genom att känna till mer om vad som ligger bakom grödornas tillväxt, hälsa och användning av resurser kan vi förbättra grödors avkastning och hälsa.

Nyheter

2014-10-22 -  Kan växtmångfald minska behovet av bekämpningsmedel?
Växter kan "kommunicera" med varandra via luftburna molekyler, bland annat för att öka motståndskraften mot insektsangrepp och samtidigt locka till sig nyttoinsekter.
2014-10-07 -  Formasmedel till två projekt på institutionen
Formas har delat ut medel för ekologisk produktion. Två av projekten leds av forskare på institutionen för Växtproduktionsekologi.
2014-10-07 -  Växtskydd - före och efter Tranås
I Tranås möttes den 2-3 oktober 2014 mer än 80 SLU-forskare som arbetar med växtskydd. Det är första gången som så många växtskyddsforskare vid SLU samlas på samma plats.
2014-09-25 -  Insnöade grödor har bättre chans att klara vintern
Snö kan skydda höstsådda grödor från att ta skada under vintern. Ett varmare klimat kan därför paradoxalt nog öka skadorna för höstsådda grödor.
2014-09-25 -  Undvik (hydrauliska) flaskhalsar
Växter måste kunna hantera torra perioder, som kan vara olika länge beroende på när det regnar. Har växterna särskilda strategier för att använda vatten på ett effektivt sätt och skjuta upp uttorkningen?...

Lokal kalender

Inga händelser kunde hittas.

Kontakt

Prefekt:
Martin Weih, 018-67 25 43

Ställföreträdande prefekt: 
Paula Persson,
018-67 23 58 / 070-53 24 817

Administrativ chef:
Per-Erik Holmlund, 018-67 23 61

Studierektor för grundutbildningen: 
Birgitta Båth, 018-67 23 10

Studierektor för forskarutbildningen:
Lars Andersson, 018-67 33 66


 
Sidan uppdaterad: 2014-09-30.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen