Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

 

Vi utbildar och forskar om växter som används för produktion av livsmedel, djurfoder och energi. Experter inom olika discipliner (markvetenskap, ekologi, växtfysiologi, statistik, meteorologi, datorsimulering) undersöker tillsammans hur olika produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastningsnivå, produktkvalitet och den omgivande miljön. Vårt uppdrag är att bidra till att utveckla ett hållbart jordbruk. 

Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige och driver, tillsammans med Institutionen för Mark och Miljö, Ekhaga försöksgård där flera av våra fältförsök läggs ut. Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och FältForsk.

Forskningsområden

Agrara odlingssystem Odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem.
Lövträdsodling Hållbar produktion av träbiomassa som kan användas till energi och användning av snabbväxande träd för att rena avloppsvatten.
Ogräsbiologi och ogräsreglering Egenskaper och miljöfaktorer som avgör om ett ogräs blir framgångsrikt eller inte. Den kunskapen kan användas till exempel för att bekämpa ogräs.
Växtekologi Samspel mellan växter och mellan växter och miljön. Genom att känna till mer om vad som ligger bakom grödornas tillväxt, hälsa och användning av resurser kan vi förbättra grödors avkastning och hälsa.

Nyheter

2014-12-15 -  Låt oss diskutera ekomaten tydligt
En mer saklig och framåtsyftande diskussion om ekologisk produktion efterfrågas, skriver Maria Wivstad (EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion) i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning....
2014-12-12 -  Bok om klimatsmarta landskap
På klimatmötet i Lima, Peru (COP 20) släpptes boken "Climate-Smart Landscapes: Multifunctionality in Practice". SLU-forskare har bidragit till boken.
2014-12-11 -  Högre vinterhärdighet nödvändigt trots varmare klimat
Jordbruksaktuellt skriver om forskning från institutionen för växtproduktionsekologi.
2014-12-10 -  ”Det handlar om hur GMO används”
Det handlar inte om GMO som princip utan om hur tekniken används, skriver Anna Lehrman, kommunikatör för Mistra Biotech, i en artikel på nyhetssajten NewsVoice.
2014-11-19 -  Bra betyg vid extern miljörevision
Under torsdag och fredag i förra veckan hade Ekologicentrum och Naturicum sin årliga externa miljörevision med lysande resultat.

Lokal kalender

Inga händelser kunde hittas.

Kontakt

Prefekt:
Martin Weih, 018-67 25 43

Ställföreträdande prefekt: 
Paula Persson,
018-67 23 58 / 070-53 24 817

Administrativ chef:
Per-Erik Holmlund, 018-67 23 61

Studierektor för grundutbildningen: 
Birgitta Båth, 018-67 23 10

Studierektor för forskarutbildningen:
Lars Andersson, 018-67 33 66


 
Sidan uppdaterad: 2014-10-29.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se