Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

 

Vi utbildar och forskar om växter som används för produktion av livsmedel, djurfoder och energi. Experter inom olika discipliner (markvetenskap, ekologi, växtfysiologi, statistik, meteorologi, datorsimulering) undersöker tillsammans hur olika produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastningsnivå, produktkvalitet och den omgivande miljön. Vårt uppdrag är att bidra till att utveckla ett hållbart jordbruk. 

Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige och driver, tillsammans med Institutionen för Mark och Miljö, Ekhaga försöksgård där flera av våra fältförsök läggs ut. Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och FältForsk.

Forskningsområden

Agrara odlingssystem Odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem.
Lövträdsodling Hållbar produktion av träbiomassa som kan användas till energi och användning av snabbväxande träd för att rena avloppsvatten.
Ogräsbiologi och ogräsreglering Egenskaper och miljöfaktorer som avgör om ett ogräs blir framgångsrikt eller inte. Den kunskapen kan användas till exempel för att bekämpa ogräs.
Växtekologi Samspel mellan växter och mellan växter och miljön. Genom att känna till mer om vad som ligger bakom grödornas tillväxt, hälsa och användning av resurser kan vi förbättra grödors avkastning och hälsa.

Nyheter

2016-05-18 -  Ekologicentrums konstprojekt i UNT
En grupp forskare, doktorander och studenter på Ekologicentrum tillverkar organismer av papier-mâché tillsammans. Det är ett sätt att lära känna nya människor och öka kreativiteten i huset men är också...
2016-03-21 -  Robert Glinwood i radion om insekternas hemliga språk
Hör Robert Glinwood berätta om växters och insekters kommunikation med kemiska ämnen och hur det kan användas inom växtskyddet. Du får också veta var Robert åt sin första svenska kanelbulle och att han...
2016-03-04 -  Resultat från sortförsök för ekologisk odling
Under 2015 genomförde institutionen för växtproduktionsekologi tjugo ekologiska sortförsök med spannmål och trindsäd som finansierades av Jordbruksverket. Nu har rapporten om resultaten kommit.
2016-03-02 -  Lättare att förutsäga skörd från salixodlingar i olika klimatzoner
I en studie som publicerats i GCB-Bioenergy har forskare från bland annat SLU utgått från klimatdata för att uppskatta potentialen för salixodling i norra Europa. Detta är viktigt att veta för att kunna...

Lokal kalender

Inga händelser kunde hittas.

Kontakt

Prefekt:
Martin Weih, 018-67 25 43

Ställföreträdande prefekt: 
Paula Persson,
018-67 23 58 / 070-53 24 817

Administrativ chef:
Per-Erik Holmlund, 018-67 23 61

Studierektor för grundutbildningen: 
Birgitta Båth, 018-67 23 10

Studierektor för forskarutbildningen:
Ioannis Dimitriou, 018 672553, 0702474583


 
Sidan uppdaterad: 2016-03-16.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen