Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

 

Vi utbildar och forskar om växter som används för produktion av livsmedel, djurfoder och energi. Experter inom olika discipliner (markvetenskap, ekologi, växtfysiologi, statistik, meteorologi, datorsimulering) undersöker tillsammans hur olika produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastningsnivå, produktkvalitet och den omgivande miljön. Vårt uppdrag är att bidra till att utveckla ett hållbart jordbruk. 

Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige och driver, tillsammans med Institutionen för Mark och Miljö, Ekhaga försöksgård där flera av våra fältförsök läggs ut. Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och FältForsk.

Forskningsområden

Agrara odlingssystem Odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem.
Lövträdsodling Hållbar produktion av träbiomassa som kan användas till energi och användning av snabbväxande träd för att rena avloppsvatten.
Ogräsbiologi och ogräsreglering Egenskaper och miljöfaktorer som avgör om ett ogräs blir framgångsrikt eller inte. Den kunskapen kan användas till exempel för att bekämpa ogräs.
Växtekologi Samspel mellan växter och mellan växter och miljön. Genom att känna till mer om vad som ligger bakom grödornas tillväxt, hälsa och användning av resurser kan vi förbättra grödors avkastning och hälsa.

Nyheter

2015-04-14 -  Nya ogräs kan bli en plåga för allergiker
Om malörtsambrosian sprids i Sverige kan det bli besvärligt för allergiker skriver Nya Upsala Tidning. Risken är stor att arten anpassar sig efter svenska förhållanden, särskilt med tanke på klimatförändringarna,...
2015-04-10 -  Ökad bördighet med mindre plöjning i ekologiskt lantbruk
I ett stort europeiskt projekt ska forskare vid SLU tillsammans med andra universitet utveckla system med reducerad jordbearbetning inom ekologisk odling. Det är en möjlighet att odla resurseffektivt,...
2015-03-19 -  Ny bok om odlandets villkor i ett avlångt land i norr
Flera forskare på institutionen för växtproduktionsekologi har bidragit till "Vår mat". En lärobok om odling, med bredd och djup, för yrkesliv och allmänbildning.
2015-02-15 -  Salix-projekt ingår nu i globalt biodiversitetsnätverk
TreeDivNet är ett nätverk för ekosystemforskning som samlar trädförsök från hela världen. SLU och flera andra universitet samarbetar om projektet ECOLINK-Salix. I projektet studerar vi egenskaper hos träden...
2015-01-30 -  Tal om Sveriges jordbruk i framtiden
På Kungliga skogs- och lantbruksakademins högtidssammankomst gav Anna Lehrman ett forskarperspektiv på svenskt jordbruk i framtiden.

Kontakt

Prefekt:
Martin Weih, 018-67 25 43

Ställföreträdande prefekt: 
Paula Persson,
018-67 23 58 / 070-53 24 817

Administrativ chef:
Per-Erik Holmlund, 018-67 23 61

Studierektor för grundutbildningen: 
Birgitta Båth, 018-67 23 10

Studierektor för forskarutbildningen:
Lars Andersson, 018-67 33 66


 
Sidan uppdaterad: 2015-03-18.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se