Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för växtproduktionsekologi


Foto: F. Stendahl

Vi utbildar och forskar om växter som används för produktion av livsmedel, djurfoder och energi. Expertis inom olika discipliner (markvetenskap, ekologi, växtfysiologi, statistik, meteorologi, datorsimulering) undersöker tillsammans hur olika produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastningsnivå, produktkvalitet och den omgivande miljön. Vårt uppdrag är att bidra till att utveckla ett hållbart jordbruk. 

Institutionen är ansvarig för den officiella värdeprovningen (VCU) av nya sorter av ett- och fleråriga grödor i Sverige och driver, tillsammans med Institutionen för Mark och Miljö, Ekhaga försöksgård där flera av våra fältförsök läggs ut. Inom institutionen ryms även EPOK - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion och FältForsk.

Våra forskningsområden

Agrara odlingssystem handlar om grödan i sitt sammanhang. Det ekologiska systemet på åkrar där mat och foder produceras.
Lövträdsodling är inriktat mot att utveckla en hållbar produktion av träbiomassa som kan användas till energi. Vi studerar också hur man kan använda snabbväxande träd för att rena avloppsvatten.
Ogräsbiologi och ogräsreglering fokuserar på vilka egenskaper och miljöfaktorer som avgör om ett ogräs blir framgångsrikt eller inte. Den kunskapen kan användas till exempel för att bekämpa ogräs.
Växtekologi handlar om samspelet mellan växter och mellan växter och miljön. Genom att känna till mer om vad som ligger bakom grödornas tillväxt, hälsa och användning av resurser kan vi förbättra grödors avkastning och hälsa.

Nyheter

2014-07-08 -  Receptet för lyckad forskning
Kommunikation och timing kombinerat med djup kunskap i ämnet. Om man dessutom ser till att ha roligt och lite ”tur” så har man några viktiga ingredienser för ett framgångsrikt forskningsprojekt, enligt...
2014-06-19 -  Effektiv användning av vatten driver evolutionen av fotosyntestyper
Vissa arter som till exempel majs har en något annorlunda fotosyntes än de flesta andra växter – C4, jämfört med den mer vanliga C3-fotosyntesen. En artikel i Journal of Experimental Botany visar att de...
2014-05-28 -  Fånggrödor kan användas mot ogräs
Fånggrödor som odlas för att minska näringsläckage kan också ha potential att hämma ogräs eftersom de avger ämnen som påverkar andra växter negativt, allelopati. En studie från SLU visar att ogräs påverkas...
2014-05-28 -  Ny kunskap om effektiv kväveanvändning hos vete
Effektiv användning av kvävegödsel är avgörande för att minska negativa effekter av jordbruket på miljön. Linnéa Asplund vid institutionen för Växtproduktionsekologi har i sin avhandling utvärderat egenskaper...
2014-04-23 -  Lättare hitta resultat från ekologisk sortprovning
Vi har samlat resultat från Ekologisk sortprovning för att det ska bli lättare för rådgivare och ekologiska lantbrukare att hitta dem.

Kontakt

Prefekt:
Martin Weih, 018-67 25 43

Ställföreträdande prefekt: 
Paula Persson,
018-67 23 58 / 070-53 24 817

Administrativ chef:
Per-Erik Holmlund, 018-67 23 61

Studierektor för grundutbildningen
Birgitta Båth, 018-67 23 10

Studierektor för forskarutbildningen:
Lars Andersson, 018-67 33 66


 
Sidan uppdaterad: 2014-06-13.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen