Sveriges lantbruksuniversitet

Nyheter från EPOK

EPOK:s nyhetsbrev kommer ut varannan vecka och omfattar såväl nationell som internationell forskning, rapporter, utredningar samt evenemang och aktiviteter med relevans för ekologiskt lantbruk. Länk till prenumeration hittar du i menyn "Nyheter" ovan.