Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Vi arbetar med miljöanalys i tio program

Foto: Åsa Gallegos Torell

SLU:s miljöanalys drivs i tio program som anknyter till svenska miljömål och Sveriges internationella miljösamarbeten. Läs mer om respektive program via vänstermenyn.

Miljöanalys - unikt uppdrag

SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver forskning och utbildning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Genom uppdraget bidrar vi med kunskap för en hållbar användning av naturresurserna.

Sidan uppdaterad: 2014-12-03. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se