Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Foto: Åsa Gallegos Torell

Vi arbetar med miljöanalys i tio program

Med basen i tio program som anknyter till svenska miljömål och Sveriges internationella miljösamarbeten driver SLU samhällsuppdraget fortlöpande miljöanalys. Läs mer om programmen via vänstermenyn.

Miljöanalys - ett unikt uppdrag

SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver forskning och utbildning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Det innebär att universitetet med hjälp av analyser och prognoser bedömer miljötillståndet i Sverige. SLU tar också fram vetenskapligt grundade råd om hållbar förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster.

Sidan uppdaterad: 2013-03-08. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen