Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Foto: Margaretha Edqvist

Program Biologisk mångfald

Programmet ska följa och analysera situationen för biologisk mångfald. Resultaten ska stödja arbetet med berörda miljömål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

Kontakter inom program Biologisk mångfald

Koordinator program Biologisk mångfald

  • Pavel Bína: koordinator för program Biologisk mångfald, miljömålsrelaterade frågor och faunaväkteri

Kommunikationsverksamhet Artdatabanken

Sveriges rödlista, Svenska artprojektet, Svenska Lifewatch, naturtyper, artanalyser

Artportalen, Dyntaxa,  fyndregistrering, datavärdskap arter

Flora- och faunaväkteri

Fler tips på kontakter

 Kontakter på Artdatabanken

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Medverkande vid SLU

Verksamhet inom program Biologisk mångfald

Faunaväkteri. Foto: Tomas Carlberg, SLU
Biologisk mångfald är det största programmet inom SLU:s miljöanalys. Här ingår bland annat Artdatabankens arbete för att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige.

Verksamhetslänkar

Metodutveckling och samordning:

Inventeringar och kunskapsunderlag:

Information om biologisk mångfald:

Svenska artprojektet:

Rapportering:

Externa samarbeten och länkar:

Internationella samarbeten och länkar:


Program Biologisk mångfald administreras av:
SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap

 

Samarbeta med oss!

Kontaktperson:

Pavel Bína, koordinator
Tel. 018-67 34 06
Artdatabanken, SLU


Kunskapsbank: Biologisk mångfald

2016-01-11 -  Ett jordbrukslandskap i ständig förändring
I dag ligger mer än var tredje stengärdesgård i skogen och arealen hästbete ökar medan kohagarna blir färre. Det visar resultat från miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige...
2015-12-22 -  Hopp för laxen
Först höll älvsfisket på att knäcka laxstammen. Sen kom flottningen. Och havsfisket. Och kraftverksbyggandet. Men är det som kanske räddar laxen en sjukdom och miljögifter?
Sidan uppdaterad: 2016-05-16. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen