Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Foto: Margaretha Edqvist

Program Biologisk mångfald

Programmet ska följa och analysera situationen för biologisk mångfald. Resultaten ska stödja arbetet med berörda miljömål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

 Läs mer om verksamheten i program Biologisk mångfald.

 Kontakter inom program Biologisk mångfald.

Samarbeta med oss!

Mora Aronsson, koordinator Biologisk mångfald

 

Mora Aronsson, koordinator
Tel. 018-67 34 14
ArtDatabanken, SLU


Kunskapsbank: Biologisk mångfald

2015-01-16 -  Fler fordonsspår i fjällen
Människan orsakar allt fler fordonsspår i fjällen. Det visar resultat från det nationella miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS).
2015-01-14 -  Statistik från skogsbranden i Västmanland
Skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 påverkade cirka 13 100 hektar mark. Närmare 9 600 hektar av arealen bedömdes vara produktiv skogsmark. Det visar statistik från en flygbildstolkning av 2 062 provytor,...
Sidan uppdaterad: 2014-12-08. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se