Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Kust och hav

Foto på havskräfta. Foto: Lisa Klang.

Fiska smartare en del av lösningen

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen inom miljöanalys vid SLU. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal projekt och verksamheter. Arbetet bygger på samarbete med myndigheter/organ som ansvarar för vattenmiljöfrågor i kust och hav.

Kust och Hav har som mål att ge:

  • en helhetsbild av tillstånd och trender i Östersjön och Västerhavet
  • stöd till arbetet med att nå nationella miljökvalitetsmål, främst Hav i balans och levande kust och skärgård, samt internationella miljömål.
  • underlag för rådgivning inom fiskeriförvaltning och marin förvaltning

 Välkommen att använda våra resurser och att samverka med oss!

 Läs mer om verksamheten i program Kust och hav

Samarbeta med oss!


Data

 Mer statistik och miljödata


Publikationer

 Sök publikationer på SLU


Aktuellt

2015-04-15 -  SLU släpper ny version av webbtjänsten Skogsskada
Nu finns en ny version av webbtjänsten Skogsskada från SLU. I verktyget kan du lära dig om skogsskador och få hjälp med att diagnostisera dem. Du kan också dela med dig av dina observationer genom att...
Sidan uppdaterad: 2015-02-09. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se