Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Övergödning

 Fotograf: Mats Wallin, SLU

Ger aktuell bild av övergödningens källor

Program Övergödning ska ge underlag för åtgärder mot övergödningen av våra vattensystem. Det ska ge en aktuell bild av övergödningens källor, storlek och utveckling över tiden. Arbetet bygger på samarbete med myndigheter och organ som arbetar med vattenmiljöfrågor. En stor del av verksamheten sker inom Vattennav.

Övergödning har som mål att ge:

  • underlag för uppföljning av miljömål och internationella åtaganden
  • analyser och bedömningar av effektiviteten hos åtgärder inom olika sektorer av samhället.

Välkommen att samarbeta med oss!

Kontakter inom program Övergödning

Koordinator för program Övergödning

Vattennav

Datavärdskap och dataleveranser jordbruksmark

  • Katarina Kyllmar: Ansvarar för datavärdskap jordbruksmark. Dataleveranser Typområden på jordbruksmark.
  • Göran Johansson: Dataleveranser växtnäringsförluster från Observationsfält på jordbruksmark 

Beräkningsmodeller

Vattenkemiskt  laboratorium

Fler tips på kontakter

  Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Medverkande vid SLU

Verksamhet inom program Övergödning

Faruk Djodjic, SLU, tar ett vattenprov, fotograf Mats Wallin, SLUI program Övergödning ingår hela kedjan från provtagning till färdiga kunskapsunderlag.

Provtagning/insamling av data: Vattenprovtagning sker kontinuerligt inom de båda miljöövervakningsprogrammen:

De data som samlas in genom miljöövervakningen lagras, kvalitetssäkras och tillgängliggörs via datavärdskap jordbruksmark.

Kunskapsunderlag: En central del av programmet handlar om att med hjälp av beräkningsmodeller analysera olika källors bidrag till läckage och transport av kväve och fosfor i ett avrinningsområde. Denna verksamhet samordnas inom ramen för Vattenav. Nationellt sker ett samarbete inom SMED-konsortiet kring beräkningar av belastningen av näringsämnen till omgivande vatten.


Program Övergödning administreras av:
SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap

 

Samarbeta med oss!

Jens Fölster och Karin Blombäck, koordinator respektive biträdande koordinator för program Övergödning inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Kontaktperson:

Jens Fölster, koordinator
Tel: 018-67 31 26
inst. för vatten och miljö, SLU

Karin Blombäck, bitr. koordinator
Tel: 018-67 12 63
inst. för mark och miljö, SLU


Sidan uppdaterad: 2016-04-18. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen