Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Bli medborgarforskare. Rapportera dina naturobservationer!

Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Då hjälper du både naturvård och forskning. På den här sidan kan du nå de rapportsystem som SLU driver i samarbete med ideella krafter och andra myndigheter. Du hittar också länkar till andra organisationer som tar emot naturobservationer.

Rapportera arter

 Artportalen är ett webbaserat system för fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Den drivs av Artdatabanken vid SLU i samarbete med olika ideella föreningar och Artportalsrådet.

Rapportera in dina artfynd till Artportalen, www.artportalen.seEn ny version av Artportalen har lanserats. Redan nu kan du söka och rapportera växter, svampar, fiskar, däggdjur samt grod- och kräldjur i den nya Artportalen. Övriga grupper kommer att flyttas in i den vartefter.

Artgrupper som du fortfarande rapporterar i den äldre versionen av Artportalen är:

Du kan även rapportera in observationer av främmande arter till Artportalen. Gäller det amerikansk hummer eller svartmunnad smörbult kan du använda särskilda formulär eller ringa en SLU-forskare.

Rapportera märkta fiskar till SLU Rapportera märkt fisk! När du rapporterar till SLU om en märkt fisk du fångat bidrar du till kunskapen om fiskens vandringsmönster och tillväxt, överlevnad, spridning och beståndsstorlek. Den kunskapen är värdefull både för fiskforskning och fiskevård. Belöning erhålles!

Rapportera årstidstecken och skogsskador

Rapportera årstidstecken till www.naturenskalender.se Naturens kalender samlar in dina rapporter om växternas årstidstecken: blomning, fruktmognad, fröspridning, lövfällning. Det ger ökad kunskap om vilka effekter ett förändrat klimat får. Rapportera på webben eller använd vår iPhone-app. Möt även andra som intresserar sig för fenologi i facebook-gruppen blommar.nu.

Rapportera svamp-, insekts- och viltdskador till SkogsSkada, www-skogsskada.slu.se SkogsSkada samlar in dina rapporter om svamp- insekts och viltskador i skogen. Du kan även få hjälp med diagnos av skadeorsak och ta del av information om olika skador.

Bli naturväktare?

Gör som Pavel Bína på Artdatabanken! Bli faunaväktare.

Vill du stödja forskning och naturvård genom att bidra med mer omfattande observationer? Då kan du bli:

Kampanjer just nu

Viltolycksenkäten

Bilist? Då kan du hjälpa forskarna få en klarare bild av hur många viltolyckor som verkligen sker och hur man bättre kan förebygga dem. Svara på viltolycksenkäten!

Hjälp oss rädda askarna!

Hjälp oss rädda askarna. Foto: Michele Cleary.De senaste tio åren har askskottsjukan spridit sig snabbt i landet. Du kan hjälpa till genom att rapportera platser där friska askar växer.

Sett en igelkott?

Ung Igelkott. Foto: Gibe, publicerat under GNU Free Documentation License.Var med och kartlägg igelkotten. Rapportera in dina observationer via kampanjsidan på Naturskyddsföreningens webbplats. Uppgifterna hamnar sedan hos Artdatabanken.


För miljö- och naturproffs


Fler rapporteringssajter

Länkar till fler som tar emot naturobservationer.


SLU samlar kunskap om livet

I egen regi, på uppdrag och i samarbete med andra myndigheter och organisationer samlar SLU in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör information om arter och livsmiljöer i Sverige. Arbetet bedrivs till stor del inom ramen för SLU:s fortlöpande miljöanalys.


Sidan uppdaterad: 2014-02-05. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen