Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Bli medborgarforskare. Rapportera dina naturobservationer!

Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Då hjälper du både naturvård och forskning. På den här sidan kan du nå de rapportsystem som SLU driver i samarbete med ideella krafter och andra myndigheter. Du hittar också länkar till andra organisationer som tar emot naturobservationer.

Rapportera arter

 Artportalen är ett webbaserat system för fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Den drivs av Artdatabanken vid SLU i samarbete med olika ideella föreningar och Artportalsrådet.

Rapportera in dina artfynd till Artportalen, artportalen.seI Artportalen kan du söka och rapportera fåglar, växter, svampar, fiskar, däggdjur, grod- och kräldjur samt ryggradslösa djur.

Med den mobilanpassade versionen av Dagens fynd kan du lätt se vilka fynd som kommit in under dagen. Adressen är https://artportalen.se/mobile/sightings.

Vill du rapportera till artportalen via mobilen? För tillfället finns apparna Grodguiden och Bastardsvärmare, där rapporterna går direkt in i Artportalen.

Du kan även rapportera in observationer av främmande arter till Artportalen. Gäller det främmande arter i vatten som amerikansk hummer eller svartmunnad smörbult kan du använda särskilda formulär eller ringa en SLU-forskare.

Aktuellt under höstens hummerfiske: Hjälp oss kartlägga den amerikanska hummern.

Sett en främmande eller spännande art i havet? Fotografera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur, musslor och skicka in med appen Rappen!

Rapportera märkta fiskar till SLU Rapportera märkt fisk! När du rapporterar till SLU om en märkt fisk du fångat bidrar du till kunskapen om fiskens vandringsmönster och tillväxt, överlevnad, spridning och beståndsstorlek. Den kunskapen är värdefull både för fiskforskning och fiskevård. Belöning erhålles!

Rapportera årstidstecken och skogsskador

Rapportera årstidstecken till www.naturenskalender.se Naturens kalender samlar in dina rapporter om växternas årstidstecken: blomning, fruktmognad, fröspridning, lövfällning. Det ger ökad kunskap om vilka effekter ett förändrat klimat får. Rapportera på webben eller använd app.

Möt även andra som intresserar sig för fenologi i Facebook-gruppen blommar.nu, följ den öppna Facebook-sidan Naturens kalender eller @KjellBolmgren på Twitter. Det går också att följa naturenskalender på Instagram.

Lärare eller elev? För er finns naturens kalender i skolan, just nu aktuellt med #höstförsöket2015. Biodlare? Engagera dig gärna i #Bikalendern.

Rapportera svamp-, insekts- och viltdskador till nya Skogsskad SkogsSkada samlar in dina rapporter om svamp- insekts och viltskador i skogen. Du kan även få hjälp med diagnos av skadeorsak och ta del av information om olika skador.  I den nya versionen beskrivs fler än 300 skadeorsaker för ett 40-tal trädslag.

Bli naturväktare?

Gör som Pavel Bína på Artdatabanken! Bli faunaväktare.

Vill du stödja forskning och naturvård genom att bidra med mer omfattande observationer? Då kan du bli:

Kampanjer

Vårkollen 30 april-1 maj
Den första vårkollen år 2015 gav nära 4000 observationer.  Snart är det dags igen! Aktiviteten drivs i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen. Läs mer om vårkollen. Gå till  vårkollen.

Amerikansk hummer
Hjälp oss kartlägga spridningen av amerikansk hummer. Läs mer om uppropet.

Naturens kalender i skolan
Vår- och höstförsök drivs sedan några år som ett samarbete mellan skola och forskning. Elever får bidra till forskning om naturens kalender.  Läs mer om höstförsöket.

Grodor, paddor, salamandrar!
Har du sett en groda, padda eller vattensalamander? Rapportera dina observationer via appen Grodguiden, framtagen av Naturskyddsföreningen i samarbete med Artdatabanken.

Sett en bastardsvärmare?
Det behövs mer kunskap om var bastardsvärmarna finns. Därför har SLU:s faunaväkteri i samarbete med Naturskyddsföreningen tagit fram appen Bastardsvärmare.

 

Hjälp oss rädda askarna!

Hjälp oss rädda askarna. Foto: Michele Cleary.De senaste tio åren har askskottsjukan spridit sig snabbt i landet. Du kan hjälpa till genom att rapportera platser där friska askar växer.


För miljö- och naturproffs


Fler rapporteringssajter

Länkar till fler som tar emot naturobservationer.


SLU samlar kunskap om livet

I egen regi, på uppdrag och i samarbete med andra myndigheter och organisationer samlar SLU in, utvärderar, lagrar och tillgängliggör information om arter och livsmiljöer i Sverige. Arbetet bedrivs till stor del inom ramen för SLU:s fortlöpande miljöanalys.


Sidan uppdaterad: 2016-02-09. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen