Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU Skara

På SLU i Skara forskar och utbildar vi kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Maten är viktig - vi befinner oss mitt i ett av landets största lantbrukscentra.

SLU Campus

Campus i Skara ligger på historisk mark. Här startade Linnélärjungen Peter Hernquist Sveriges första veterinärutbildning 1775. På Campus finns, förutom forsknings- och undervisningshus också ett djursjukhus.

På SLU i Skara forskar och utbildar vi kring djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor. Våra profilområden är djurhållning och djurvälfärd samt djursjukvård och djuromvårdnad. Här finns också precisionsodling och industrinära livsmedelskompetens. Utanför det centralt belägna Campus finns det flera försöksgårdar.

Verksamheterna på SLU i Skara tillhör flera av SLU:s fakulteter. I vissa fall finns den organisatoriska hemvisten på en modersinstitution på annan ort. Som gemensam funktion för huvudorten Skara finns en platschef med ansvar för koordinering och samverkan.

Skarabloggen

Nu kan du följa senaste nytt om vad som händer i stort och smått på SLU i Skara. Margareta Stigson, platschef, har startat en egen blogg! Skarabloggen.

 

 Margareta Stigson

Margareta Stigson, platschef SLU Skara

Rektorsbloggen

Måndag den 2 december var SLU:s ledningsråd i Skara för att informera om Framtidens SLU. SLU i Skara är en del av detta. Läs SLU:s rektor, Lisa Sennerby Forsses blogg.

Tillrättaläggande Jordbruksaktuellt

I en artikel i Jordbruksaktuellt nr 18, 23 oktober 2013 citeras SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse. Rektor vill göra ett tillrättaläggande och förtydligande, följande är insänt till ansvarig utgivare för tidningen: Brev Jordbruksaktuellt.

Utredningen: Så ska SLU i Skara arbeta i framtiden

Måndagen den 3 juni 2013,presenterades utredningen om den framtida verksamheten på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara. Utredningen föreslår att SLU i Skara bidrar till att fylla igen de glapp som finns i informations- och kunskapsflöden mellan forskning och praktik. För att kunna förverkliga detta behöver forskningen vid SLU i Skara vidareutvecklas och förstärkas. Utredningen föreslår nya kompletterande forskningsfält som erbjuder samhället forskning och kompetens inom ramen för ansvarsfull produktion.

SLU:s rektor Lisa Sennerby Forsse gav i januari uppdrag till SLU:s platschef i Skara, Margareta Stigson att vara ordförande i en arbetsgrupp för att inventera utvecklingspotentialen och kartlägga olika möjligheter till långsiktigt bärkraftig verksamhet vid SLU i Skara.

Länk till utredningen

Länk till bilagor

Länk till stödbrev

 

Kontakt
Platschef: Margareta Stigson, 0511-67121, margareta.stigson@slu.se

Kommunikatör: Vanja Sandgren, 0511-67155, vanja.sandgren@slu.se

Adress
SLU Skara, Box 234, 532 23 Skara
Telefon växel: 0511-670 00
Fax: 0511-671 34

Besöksadresser
Undervisningshuset: Malmgatan 10, 532 31 Skara
Forskningshuset: Gråbrödragatan 19, 532 31 Skara

Miljöcertifiering SLU Skara


miljöcertifieringssymbol

SLU Skara är nu som första huvudort miljöcertifierad. 
Läs mer om arbetet.

SLU Skaras interna sidor

Här hittar studenter och personal alla miljödokument samt annat som rör orten Skara.

Länk till interna sidor

Verksamhetberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Utbildningsutredning

SLU i Skara varit föremål för en utredning där två av Skaras utbildningar föreslogs flytta från Skara till Uppsala. SLU:s styrelse beslöt i början av 2012 att så skulle ske.

Här är SLU i Skaras remissvar. Näringens och Skara kommuns svar på utredningen finns också med.

SLU Skara remissvar

Brev Nordens Ark

Brev LRF

Brev Skara kommun

Skaraberättelsen

SLU Skara

En beskrivning av verksamheten med djurutbildningar och landsbygdsarbete i Skara sedan slutet av 1700-talet fram till idag.

Här kan du läsa Skaraberättelsen.

 

Nyheter

2014-04-17 -  Rekordmånga anmälningar till högskolan
Antalet sökande till höstterminen ökar för sjunde året i rad. Totalt tog antagning.se emot 390 970 anmälningar till höstens program och kurser. Jämfört med 2013 är det en ökning med 9 499 anmälningar eller...
2014-04-17 -  SLU-föreläsare i UR Samtiden
Årets UR Samtiden-föreläsningar från SLU i Umeå sänds denna vecka med repriser fr o m påskdagen.
2014-04-17 -  Hittaut.nu – friskvård i Uppsala
Uppsalas största friskvårdsprojekt Hittaut.nu fortsätter under 2014. Årets upplaga kör i gång 26 april, och pågår ända fram till 30 september. Delta i jakten efter checkpoints i ett lag med arbetskamrater,...
2014-04-16 -  SLU-rapport: Fyra av tio livsmedelsinspektörer utsätts för hot och våld
I en rapport från SLU avslöjas den riskfyllda arbetssituation som kommunernas livsmedelsinspektörer lever med. Fyra av tio livsmedelsinspektörer säger att de har varit utsatta för någon form av hot eller...
2014-04-16 -  Ny typ av kyckling för ekoproduktion
Ekologisk kycklingproduktion är ingen stor bransch i Sverige. De krav som producenterna måste uppfylla gör det svårt att bedriva en ekologisk och även ekonomisk hållbar produktion. Forskare vid SLU ska...
Sidan uppdaterad: 2014-04-07. Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen