Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Pressrum vid SLU

SLU har experter när det gäller klimat och miljö, bioenergi, landskapsarkitektur, markanvändning, husdjur, vilt, jord-, skogs- trädgårds- eller vattenbruk, för att bara ta några exempel.

På sidorna för SLU:s tio områden för sektorerna får du en överblick över verksamheten och på listan över Forskare att fråga hittar du experter inom dessa områden.

Tag gärna hjälp av våra mediekontakter i Uppsala eller kommunikatörerna vid någon av SLU:s fyra huvudorter, se kontaktuppgifter till höger! Våra fackredaktörer hjälper också gärna till med tips. 

Aktuella pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via ett mejl till press@slu.se. Ange vilka områden du är intresserad av. Via RSS-prrenumeration får du nyheterna direkt till din webbläsare (klicka på orange RSS-symbol här nedan).

2014-11-21 -  Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har tagit beslut om medel till strategiska satsningar för SLU i Skara
Det gäller ”Kompetenscentrum rådgivning”, ”Hållbar produktion och konsumtion av animalieprodukter” och ”Precisionsodling SLU, Skara”. Projekten sträcker sig från 1 juli 2015 till 30 juni 2017.
2014-11-20 -  Mer stadsodling i Malmö - och på Form/Design Center!
Lördagen den 22/11 kan du diskutera stadsodling på Form/Design Center i Malmö. Den ekonomiska föreningen Odla i stan och tre olika stadsodlingsprojekt är på plats i utställningen Staden studerad för att...
2014-11-20 -  Fritidsfiskets inverkan på ekosystemen behöver kartläggas
Det har forskats mycket om yrkesfisket, som idag är starkt reglerat med sikte på ett hållbart nyttjande av fiskbestånd i hav, sjöar och vattendrag. Fritidsfiskets betydelse vet vi betydligt mindre om,...
2014-11-19 -  Stor förekomst av amerikansk hummer kring Lysekil
Under hösten 2014 har hittills 17 amerikanska humrar fångats av fiskare i Gullmarsfjorden, varav de flesta inom ett mindre område vid Lysekil. Av dessa har 4 honor dessutom haft yttre rom. Forskarna Vidar...
2014-11-18 -  Student Green Day - en tävling för företag och studenter.
20-25 studenter från samtliga SLU Alnarps utbildningsprogram antar utmaningar från fyra caseleverantörer. I 24 timmar stängs tävlande studenter in i Alnarps bibliotek. Det handlar om att i team lösa verkliga...
2014-11-17 -  Läs om smartare miljöanalys i senaste Miljötrender
I dag artbestämmer forskarna djur med hjälp av dna-streckkoder eller övervakar dem på distans med biotelemetri. Läs mer om smarta miljöanalysmetoder i nya numret av tidningen Miljötrender från SLU.
2014-11-16 -  ”Ekologisk odling – vägen till svält”
Föreställningar om att ekologisk odling är klimatsmart och ger bättre livsmedel är felaktiga. Hundra procent ekologisk odling skulle vara en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebär större...
2014-11-07 -  Fyra nya äppelsorter introduceras!
Ytterligare fyra sorter från SLU Balsgård har nu blivit vederbörligen virusrensade, namngivna, förökade och registrerade hos Jordbruksverket . Dessa sorter marknadförs i nära samarbete med Elitplantstationen...
2014-11-07 -  Kompetenscentrum för företagsledning under etablering vid SLU Alnarp
SLU Alnarp tar nu ett initiativ och etablerar ett kompetenscentrum för företagsledning i Alnarp, med start från årsskiftet. Initiativet sker i samarbete med Center for Family Enterprise and Ownership vid...

Mediekontakter vid SLU

Mikael JanssonMikael Jansson

Presschef, mediekontakter
Tel: 018-67 14 56
073-370 71 11
Mikael Jansson

 

David StephanssonDavid Stephansson

Fackredaktör, mediekontakter
Tel: 018-67 14 92
072-511 69 90
David Stephansson

 

Anette Neldestam

Anette Neldestam Larsson

Kommunikatör, mediekontakter
SLU Alnarp
Tel: 040-41 50 04
070-847 07 37
Anette.Neldestam@slu.se

Vanja Sandgren, SLU SkaraVanja Sandgren

Kommunikatör, mediekontakter
SLU Skara
Tel: 0511-671 55
070-264 11 55
Vanja.Sandgren@slu.se

Bild på Olof Bergvall. Foto: Sara KarlssonOlof Bergvall

Kommunikatör, mediekontakter
SLU Umeå
Tel: 090-786 82 11
072-236 29 15
Olof.Bergvall@slu.se

 


 

Tina ZethraeusTina Zethraeus

Kommunikationschef
Tel: 018-67 15 24
070-543 64 60
Tina Zethraeus

 Sidan uppdaterad: 2014-10-08. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

Framgångsrik forskning

Husdjursgenetikforskare

 

Forskare att fråga

Bild på Urban Emanuelsson

 

Strategier och utvärderingar

Omslag till SLU:s strategi 2013-16 (klicka på bilden så kommer du till Strategier och utvärderingar)

 

Campus utvecklas!

Karta över Ultuna

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen