Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Pressrum vid SLU

SLU har experter när det gäller klimat och miljö, bioenergi, landskapsarkitektur, markanvändning, husdjur, vilt, jord-, skogs- trädgårds- eller vattenbruk, för att bara ta några exempel.

På sidorna för SLU:s tio områden för sektorerna får du en överblick över verksamheten och på listan över Forskare att fråga hittar du experter inom dessa områden.

Tag gärna hjälp av våra mediekontakter i Uppsala eller kommunikatörerna vid någon av SLU:s fyra huvudorter, se kontaktuppgifter till höger! Våra fackredaktörer hjälper också gärna till med tips. 


Aktuella pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via ett mejl till press@slu.se. Ange vilka områden du är intresserad av. Via RSS-prrenumeration får du nyheterna direkt till din webbläsare (klicka på orange RSS-symbol här nedan).

2015-04-24 -  Tyst minut på SLU för att hedra offren i Garissa
European University Association, EUA, har tagit initiativ till en gemensam tyst minut vid Europas universitet - måndagen den 27 april kl 12.00. Med manifestationen vill man markera att akademin fördömer...
2015-04-24 -  CropSAT, nytt webbverktyg för mätning av grödan från satellit
CropSAT är ett verktyg som gör att du kan se ditt fält från ovan via datorn. Den visar variationen i biomassa på ett fält beräknat från satellitbilder. Nu presenteras en ny och mer användarvänlig variant...
2015-04-23 -  Vässat Tillväxt Trädgård går in i ny verksamhetsperiod
Tillväxt Trädgård är ett nationellt samarbete mellan näringsliv och akademi. Verksamheten startade 2008 och har bidragit till högre produktionsvärde, ny kunskap och ökad framtidstro inom trädgårdsnäringen....
2015-04-22 -  Vägen till konstgjord spindeltråd allt kortare
Försöken att tillverka spindeltråd har hittills inte gett fibrer som matchar det naturliga materialets egenskaper, även om dessa ändå har visat sig vara användbara i vissa sammanhang. Nu tycks drömmen...
2015-04-21 -  Innovationstävling kring användning av restvärme utlyses
Hur vi gör framtidens städer mer hållbara med hjälp av restvärme?
2015-04-21 -  Möjlig ökad risk för pesticidläckage i framtida klimat
I ett varmare och regnigare klimat påverkas transporten och nedbrytningen av bekämpningsmedel i marken, men också bekämpningsbehovet. Det kan medföra ökad risk för kontaminering av grundvattnet från en...
2015-04-21 -  "Ny genteknik kan ge stora miljövinster"
"Vi har i Europa en närmast parodiskt restriktiv lagstiftning vad gäller genteknik och växtförädling, och debatten här hemma visar att många tycks ha glömt att folk faktiskt svalt i Sverige för bara 150...
2015-04-21 -  Människan avskogade fjälldal redan för 1000 år sedan
Fjälldalar som kalhöggs för 1 000 år sedan har fortfarande inte återbeskogats, trots att klimatet blivit varmare visar ny studie.
2015-04-16 -  Ökat söktryck på många program
Flera av SLU:s utbildningar har fått många fler ansökningar till läsåret 2015/2016 än till förra året. Biologi och miljövetenskap sticker ut rejält – där har antalet nästan fördubblats sen i fjol.

Mediekontakter vid SLU

Mikael JanssonMikael Jansson

Presschef, mediekontakter
Tel: 018-67 14 56
073-370 71 11
Mikael Jansson

 

Elin Bäckström

t f Pressekreterare, mediekontakter
Tel: 018-67 22 04
Elin Bäckström 

 

David StephanssonDavid Stephansson

Fackredaktör, mediekontakter
Tel: 018-67 14 92
072-511 69 90
David Stephansson

 

Anette Neldestam

Anette Neldestam Larsson

Kommunikatör, mediekontakter
SLU Alnarp
Tel: 040-41 50 04
070-847 07 37
Anette.Neldestam@slu.se

Vanja Sandgren, SLU SkaraVanja Sandgren

Kommunikatör, mediekontakter
SLU Skara
Tel: 0511-671 55
070-264 11 55
Vanja.Sandgren@slu.se

Bild på Olof Bergvall. Foto: Sara KarlssonOlof Bergvall

Kommunikatör, mediekontakter
SLU Umeå
Tel: 090-786 82 11
072-236 29 15
Olof.Bergvall@slu.se

 


 

Tina ZethraeusTina Zethraeus

Kommunikationschef
Tel: 018-67 15 24
070-543 64 60
Tina Zethraeus

 Sidan uppdaterad: 2015-03-16. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

Framgångsrik forskning

Husdjursgenetikforskare

 

Forskare att fråga

Bild på Urban Emanuelsson

 

Strategier och utvärderingar

Omslag till SLU:s strategi 2013-16 (klicka på bilden så kommer du till Strategier och utvärderingar)

 

Campus utvecklas!

Karta över Ultuna

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se