Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Pressrum vid SLU

SLU har experter när det gäller klimat och miljö, bioenergi, landskapsarkitektur, markanvändning, husdjur, vilt, jord-, skogs- trädgårds- eller vattenbruk, för att bara ta några exempel.

På sidorna för SLU:s tio områden för sektorerna får du en överblick över verksamheten och på listan över Forskare att fråga hittar du experter inom dessa områden.

Tag gärna hjälp av våra mediekontakter i Uppsala eller kommunikatörerna vid någon av SLU:s fyra huvudorter, se kontaktuppgifter till höger! Våra fackredaktörer hjälper också gärna till med tips. 


Aktuella pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via ett mejl till press@slu.se. Ange vilka områden du är intresserad av. Via RSS-prrenumeration får du nyheterna direkt till din webbläsare (klicka på orange RSS-symbol här nedan).

2015-11-26 -  Billiga klimatvinster genom ökad kolinlagring i skog
EU vill även efter det stundande klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen. Hittills har dock åtgärderna inom EU för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga. Därför...
2015-11-20 -  Europeisk satsning kartlägger växthusgaserna
Den 20 november 2015 etableras ICOS ERIC officiellt i Bryssel, ett av hittills tolv stora EU-gemensamma forskningskonsortium. Därmed tas ett organiserat samlat grepp för att kartlägga växthusgaserna i...
2015-11-18 -  Karin Holm Forsström blir ny chef på Universitetsdjursjukhusets hästklinik
Karin Holm Forsström blir ny chef för hästkliniken på Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala. Karin blev färdig veterinär 1985 och har utöver att arbeta som kliniskt verksam veterinär även en bakgrund...
2015-11-17 -  Klimatråd för minskat matsvinn i butikerna
Frukt och grönt står för merparten av matsvinnet i butiker, och nära hälften av den klimatpåverkan som svinnet innebär. Köttsvinnet är betydligt mindre volymmässigt, men det är ändå viktigt ur klimatsynpunkt....
2015-11-16 -  ”Supergen” orsakar skillnader i beteende hos brushanar
Brushanen är en vadarfågel med ett spektakulärt spel under våren där vackert utsmyckade hanar tävlar om brushonornas gunst. Men det finns olika typer av brushanar med olika uppvaktningsstrategier. I dag,...
2015-11-12 -  Pressinbjudan: Alnarps mjölkdag 2015
Mjölkproducenterna i Sverige är hårt drabbade av den globala kris som finns inom mjölkproduktionen. Men det finns en tid bortom denna kris.
2015-11-10 -  Ska utmana traditionella skogsförvaltningsmodeller
Alterfor är ett nytt EU-projekt vid fakulteten för skogsvetenskap inom Horizon 2020. Projektet har beviljats 40 miljoner.
2015-11-10 -  Valresultat för LTV:s fakultetsnämnd klart!
Här är valresultatet för fakultetsnämnden vid LTV:
2015-11-09 -  Nya bäverdammar bidrar till ökade halter av metylkvicksilver i vattendrag
När bävrar bygger dammar kan det bildas ökade mängder giftigt metylkvicksilver i översvämmad mark, och halterna av ämnet stiger sedan i vattnet nedströms om dammen. Dessbättre tycks detta vara ett övergående...

Mediekontakter vid SLU

Mikael JanssonMikael Jansson

Presschef, mediekontakter
Tel: 018-67 14 56
073-370 71 11
Mikael Jansson

 

David StephanssonDavid Stephansson

Fackredaktör, mediekontakter
Tel: 018-67 14 92
072-511 69 90
David Stephansson

 

Anette Neldestam

Anette Neldestam Larsson

Kommunikatör, mediekontakter
SLU Alnarp
Tel: 040-41 50 04
070-847 07 37
Anette.Neldestam@slu.se

Vanja Sandgren, SLU SkaraVanja Sandgren

Kommunikatör, mediekontakter
SLU Skara
Tel: 0511-671 55
070-264 11 55
Vanja.Sandgren@slu.se

Bild på Olof Bergvall. Foto: Sara KarlssonOlof Bergvall

Kommunikatör, mediekontakter
SLU Umeå
Tel: 090-786 82 11
072-236 29 15
Olof.Bergvall@slu.se Sidan uppdaterad: 2015-09-04. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

Framgångsrik forskning

Husdjursgenetikforskare

 

Forskare att fråga

Bild på Urban Emanuelsson

 

Strategier och utvärderingar

Omslag till SLU:s strategi 2013-16 (klicka på bilden så kommer du till Strategier och utvärderingar)

 

Campus utvecklas!

Karta över Ultuna

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se